Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking voor soepele leidingen (elektrische kabels, antennekabels, ...). Plastomere afdichting

Referentie: 1020

1020_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie
 4. Metalen of kunststof buis met plakplaat van hard PVC
 5. Mechanische bevestiging
 6. Dakafdichting
 7. Door te voeren leidingen
 8. Luchtdichte afsluiting met gespoten PUR-schuim
 9. Mantelbuis
Bij plastomere afdichtingen kan de afdichting zowel op als onder de plakplaat gelijmd of gelast worden. Men dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de dakdoorbreking en de afdichting.
 
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt.
 
Indien de plakplaat niet uit hard PVC bestaat, wordt er in eerste instantie een mantel vervaardigd uit een plastomere afdichtingsstrook die op de kokerwand gekleefd wordt en tot op het dakvlak reikt. Vervolgens wordt er in een aparte afdichtingsstrook een gat gesneden met een diameter die overeenkomt met 2/3 tot de helft van de diameter van de doorbreking, waarna deze over de kokerwand heen getrokken wordt. Hierdoor verkrijgt de afdichting als het ware een opstandje rondom de doorbreking.
 
De bovenrand van deze mantel wordt met een klembeugel of een klemring rond de doorbreking bevestigd, waarna de klemring met een elastische voegkit opgespoten wordt (zie ook uitvoeringsdetail 108-3 van de TV 244).
 
Plastomere afdichtingen kunnen in geval van een renovatie ook zonder plakplaat aangesloten worden. Deze oplossing impliceert echter dat de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de dakdoorbreking veel ingrijpender en fel bemoeilijkt worden.
 
Indien de opening doorheen de betonvloer na het doortrekken van de kabels opgespoten wordt met PUR-schuim zullen de luchtdichtheidsprestaties sterk verbeteren. Indien de gebouwschil echter aan zeer hoge luchtdichtheidseisen moet voldoen, zal men voor de afdichting van de kabeldoorgang zijn toevlucht moeten nemen tot specifiek hiertoe voorziene moffen.
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails