Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking voor soepele leidingen (elektrische kabels, antennekabels, ...). Elastomere afdichting

Referentie: 1019
Publicatiedatum: 03-09-2014

1019_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Metalen of kunststof buis met plakplaat
 5. Mechanische bevestiging
 6. Dakafdichting
 7. Door te voeren leidingen
 8. Luchtdichte afsluiting met gespoten PUR-schuim
 9. Kit
 10. Afdichtingsstrook
 11. Mantelbuis
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt. Bij het lijmen of lassen van de elastomere afdichting op de plakplaat dient men zich te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de plakplaat en de afdichting.
 
Bepaalde fabrikanten eisen dat de dakafdichting bijkomend mechanisch bevestigd wordt door de plakplaat van de dakdoorbreking heen.
 
Bij dakdoorbrekingen met een diameter van 80 mm of meer kan de afdichting rond de buis aangesloten worden door ze errond te klemmen (zie hiervoor ook TV 244, Uitvoeringsdetail 108-2). Deze oplossing impliceert echter in dat de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de dakdoorbreking veel ingrijpender en fel bemoeilijkt worden.
 
Indien de opening doorheen de betonvloer na het doortrekken van de kabels opgespoten wordt met een PUR-schuim zullen de luchtdichtheidsprestaties sterk verbeteren. Indien de gebouwschil echter aan zeer hoge luchtdichtheidsprestaties moet voldoen, zal men voor de afdichting van de kabeldoorgang zijn toevlucht moeten nemen tot specifiek hiertoe voorziene moffen.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails