Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking voor soepele leidingen (elektrische kabels, antennekabels, ...). Bitumineuze afdichting

Referentie: 1018

1018_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting (bitumineus)
 5. Metalen buis met een plakplaat
 6. Mechanische bevestiging
 7. Afdichtingsstrook
 8. Door te voeren leidingen
 9. Luchtdichte afsluiting met gespoten PUR-schuim
 10. Mastiek
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een metalen hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt. De gebeurlijke ruimte op de plakplaat tussen de dakafdichting en de doorbreking wordt bij voorkeur opgevuld met kit om waterstagnaties te vermijden.
 
Indien de opening doorheen de betonvloer na het doortrekken van de kabels opgespoten wordt met PUR-schuim zullen de luchtdichtheidsprestaties sterk verbeteren. Indien de gebouwschil echter aan zeer hoge luchtdichtheidseisen moet voldoen, zal men voor de afdichting van de kabeldoorgang zijn toevlucht moeten nemen tot specifiek hiertoe voorziene moffen.
 
In deze fiche wordt de uitvoering van een eenlaagse bitumineuze afdichting weergegeven. De uitvoeringsprincipes voor meerlaagse bitumineuze afdichtingen aan de dakdoorbrekingen worden in onderstaande afbeelding verduidelijkt.
1018_DET2_2.svg
blauw: bitumineuze onderlaag; rood: bitumineuze eindlaag

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails