Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Waterafvoer die bestaat uit een dakwaterafvoer en een doorlopende buis per verdieping (bv. bij balkons). Vloeibare afdichting

Referentie: 1010

1010_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Afschotlaag of thermische isolatie
 3. Dakwaterafvoer
 4. Standleiding regenwaterafvoer
 5. Gewapende vloeibare afdichting
 6. Dakrandafwerking (zie TV 244, uitvoeringsfiches 52.4 en 54.4)
 7. Dakafdichting (bitumineus of synthetisch)
 8. Opvullen van de opening (vb. kit of PUR-schuim)
Voor de verenigbaarheid en de aansluitingswijze van de vloeibare afdichting met de bitumineuze of synthetische dakafdichting dient men de nodige inlichtingen in te winnen bij de fabrikant van de vloeibare afdichting (zie ook TV 244, hoofdstuk 9). Deze aansluitingen moeten de nodige aandacht krijgen tijdens het jaarlijkse onderhoud van het dak (zie TV 215 ).
 
Om geurproblemen te vermijden, moet er onderaan de standleiding een stankafsluiter voorzien worden.
 
De vloeibare afdichting wordt op de dakafdichting aangesloten en niet omgekeerd. Hoewel er door deze manier van werken onvermijdelijk een tegennaad gevormd wordt, geniet ze toch de voorkeur, omdat de betrouwbaardheid van de naadverbinding tussen beide materialen in dit geval veel groter is. De overlap van deze naadverbinding dient minstens 10 cm breed te zijn.
 
De vloeibare afdichting wordt bij voorkeur doorgetrokken tot in de waterafvoer om de kans op een latere beschadiging ervan te vermijden. Zodoende wordt er bovendien een bijkomende hechting gerealiseerd.
 
De plakplaten van de dakwaterafvoer en de dakdoorbreking dienen steeds ontvet en opgeruwd te worden. Afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant kunnen er bijkomende voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn om een goede hechting te verkrijgen.
 
Vervolgens worden de plakplaten ingesloten tussen de traditionele en de vloeibare dakafdichting. Het is opportuun om de baanvormige afdichting te beëindigen op het dakvlak. Het omhoogplooien ervan zou de duurzame en veilige uitvoering van de detaillering immers in het gedrang kunnen brengen.
 
De dakbanen worden beëindigd vóór de dakdoorbreking, waarna de aldus gecreëerde opening opgevuld moet worden (bv. met een kitvoeg of een PUR-schuim) teneinde de vloeistofdichtheid van de aansluiting te waarborgen en te vermijden dat de vloeibare afdichting zou kunnen wegvloeien. We willen erop wijzen dat bepaalde kitten de uitharding van de vloeibare afdichting kunnen verstoren. Voor meer informatie hieromtrent dient men de betreffende fabrikanten te contacteren.
 
De vloeibare afdichting dient over een zodanige afstand op het dakvlak doorgetrokken te worden dat er tussen het vloeibare en het horizontale deel van de dakafdichting een overlapverbinding van minstens 10 cm gewaarborgd is. Hierbij dient tevens de nodige aandacht uit te gaan naar de verenigbaarheid van beide materialen. Op elke ondergrond dient er in principe een aanhechtingsstrook van minimum 10 cm aanwezig te zijn.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails