Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking met een grote diameter (> 80 mm). Plastomere afdichting

Referentie: 1006

1006_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Standleiding regenwaterafvoer
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dakafdichting
 6. Vormstuk uit soepel homogeen PVC
 7. Mantel uit een strook afdichtingsmateriaal die op de kokerwand gelijmd wordt
 8. Koker met plakplaat (niet in PVC)
 9. Kraag
 10. Kit
 11. Mantelbuis
1006_DET2_2.svg
 1. Draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Standleiding van de regenwaterafvoer
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd op de geldende thermische regelgeving dient te worden)
 5. Synthetische afdichting
 6. Vormstuk uit soepel homogeen PVC
 7. Mantel uit het afdichtingsmateriaal, die op de buiswand gelijmd wordt
 8. Klemring
 9. Kit
Bij plastomere afdichtingen kan de afdichting zowel op als onder de plakplaat gelijmd of gelast worden. Men dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de dakdoorbreking en de afdichting.
 
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt.
 
Er bestaan ook tweeledige hulpstukken (met een bijkomende plakplaat op het niveau van het dampscherm) om de dampdichte aansluiting van het dampscherm rond de dakdoorbreking te waarborgen.
 
Om te vermijden dat er onderkoelingscondensatie zou ontstaan langs de achterzijde van de metalen kraag (nr. 9), zouden de kraag en de koker elkaar niet mogen raken.
 
Indien de plakplaat niet uit hard PVC bestaat, wordt er in eerste instantie een mantel vervaardigd uit een plastomere afdichtingsstrook die op de kokerwand gekleefd wordt en tot op het dakvlak reikt. Vervolgens wordt er in een aparte afdichtingsstrook een gat gesneden met een diameter die overeenkomt met 2/3 tot de helft van de diameter van de doorbreking, waarna deze over de kokerwand heen getrokken wordt. Hierdoor verkrijgt de afdichting als het ware een opstandje rondom de doorbreking. De bovenrand van deze mantel (nr. 7) wordt met een klembeugel of een klemring rond de doorbreking bevestigd, waarna de klemring met een elastische voegkit opgespoten wordt.
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Plastomere afdichtingen kunnen in geval van een renovatie ook zonder plakplaat aangesloten worden. Deze oplossing impliceert echter dat de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de dakdoorbreking veel ingrijpender en fel bemoeilijkt worden.
 
In bovenstaande afbeeldingen wordt het uitvoeringsprincipe voor de doorvoer van een sanitaire standleiding voorgesteld en zou een gebeurlijke condensatievorming in de buis normaliter geen problemen mogen opleveren. In gevallen waarbij een dergelijke condensatievorming wel problematisch kan worden (bv. bij de verluchting van een dampkap of een droogkast), dient men de doorvoer thermisch te isoleren en het condensatiewater weg te leiden.
1006_DET3_2.svg
 1. Draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting
 5. Hulpstuk met een plakplaat (niet uit PVC)
 6. Vormstuk uit soepel homogeen PVC
 7. Dakdoorbreking met een grote diameter (bv. verluchting van een dampkap of een droogkast)
 8. Mantel uit het afdichtingsmateriaal, die op de buiswand gelijmd wordt
 9. Kit

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails