Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking met een grote diameter (> 80 mm). Elastomere afdichting

Referentie: 1005

1005_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting
 5. Standleiding regenwaterafvoer
 6. Afdichtingsstrook
 7. Hulpstuk met een plakplaat
 8. Kraag
 9. Kit
 10. Kit
 11. Mantelbuis
1005_DET2_2.svg
 1. Draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Standleiding van de regenwaterafvoer
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Synthetische afdichting
 6. Extra afdichtingsstrook
 7. Mantel uit het afdichtingsmateriaal, die op de buiswand gelijmd wordt
 8. Klemring + kit
 9. Mantelbuis
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt.
 
Bepaalde fabrikanten eisen dat de plakplaat van het hulpstuk mechanisch bevestigd wordt.
 
Er bestaan ook tweeledige hulpstukken (met een bijkomende plakplaat op het niveau van het dampscherm) om de dampdichte aansluiting van het dampscherm rond de dakdoorbreking te waarborgen.
 
Om te vermijden dat er onderkoelingscondensatie zou ontstaan langs de achterzijde van de metalen kraag (nr. 8), zouden de kraag en de koker elkaar niet mogen raken.
 
Bij ronde, redelijk lage dakdoorbrekingen met een diameter van 80 mm of meer kunnen elastomere afdichtingen ook zonder plakplaat aangesloten worden.
 
Hiertoe wordt er in de extra afdichtingsstrook (nr. 6) een gat gesneden met een diameter die overeenkomt met 2/3 tot de helft van de diameter van de doorbreking, waarna deze over de doorbreking heen getrokken wordt. Hierdoor verkrijgt de afdichting als het ware een opstandje rondom de doorbreking. Ten slotte wordt er een aparte strook van het afdichtingsmateriaal (mantel, nr. 7) rondom de doorbreking gekleefd, die de afdichting in het dakvlak over een tweetal cm overlapt. Deze overlapping in het horizontale vlak heeft tot doel om de UV-bescherming van het onderliggende, onder spanning gebrachte EPDM-membraan te garanderen.
 
Deze oplossing impliceert echter dat de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de dakdoorbreking veel ingrijpender en fel bemoeilijkt worden.
 
In bovenstaande afbeeldingen wordt het uitvoeringsprincipe voor de doorvoer van een sanitaire standleiding voorgesteld en zou een gebeurlijke condensatievorming in de buis normaliter geen problemen mogen opleveren. In gevallen waarbij een dergelijke condensatievorming wel problematisch kan worden (bv. bij de verluchting van een dampkap of een droogkast), dient men de doorvoer thermisch te isoleren en het condensatiewater weg te leiden.
1005_DET3_2.svg
 1. Draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting
 5. Hulpstuk met een plakplaat
 6. Thermische isolatie
 7. Dakdoorbreking met een grote diameter (bv. verluchting van een dampkap of een droogkast)
 8. Afdichtingsstrook
 9. Kitvoeg
 10. Mof (dampdichte aansluiting met het dampscherm)
 11. Plakband (dampdichte aansluiting)
 12. Mantelbuis

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails