Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking met een grote diameter (> 80 mm). Bitumineuze afdichting

Referentie: 1004

1004_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakdoorbreking met grote diameter, vb. standleiding regenwaterafvoer
 5. Dakafdichting
 6. Afdichtingsstrook
 7. Hulpstuk met een plakplaat
 8. Kraag
 9. Kit
 10. Mastiek
 11. Mantelbuis
1004_DET2_2.svg
 1. Draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting
 5. Hulpstuk met een plakplaat
 6. Thermische isolatie
 7. Dakdoorbreking met een grote diameter (bv. verluchting van een dampkap of een droogkast)
 8. Afdichtingsstrook
 9. Kitvoeg
 10. Mof (dampdichte aansluiting met het dampscherm)
 11. Plakband (dampdichte aansluiting)
 12. Mantelbuis
De bitumineuze afdichting kan niet rechtstreeks rondom de dakdoorbreking afgewerkt worden. Ze dient met andere woorden steeds aangesloten te worden op een plakplaat.
 
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt.
 
De gebeurlijke ruimte op de plakplaat tussen de dakafdichting en de doorbreking wordt bij voorkeur opgevuld met kit om waterstagnaties te vermijden.
 
Er bestaan ook tweeledige hulpstukken (met een bijkomende plakplaat op het niveau van het dampscherm) om de dampdichte aansluiting van het dampscherm rond de dakdoorbreking te waarborgen.
 
Om te vermijden dat er onderkoelingscondensatie zou ontstaan langs de achterzijde van de metalen kraag (nr. 8), zouden de kraag en de koker elkaar niet mogen raken.
 
In de bovenste afbeelding wordt het uitvoeringsprincipe voor de doorvoer van een sanitaire standleiding voorgesteld en zou een gebeurlijke condensatievorming in de buis normaliter geen problemen mogen opleveren. In gevallen waarbij een dergelijke condensatievorming wel problematisch kan worden (bv. bij de verluchting van een dampkap of een droogkast), dient men de doorvoer thermisch te isoleren en het condensatiewater weg te leiden.
 
In deze fiche wordt de uitvoering van een eenlaagse bitumineuze afdichting weergegeven. De uitvoeringsprincipes voor meerlaagse bitumineuze afdichtingen aan de dakdoorbrekingen worden in onderstaande afbeelding verduidelijkt.
1004_DET3_2.svg
blauw: bitumineuze onderlaag; rood: bitumineuze eindlaag

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails