Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking met een kleine diameter (< 80 mm). Plastomere afdichting

Referentie: 1002

1002_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Mantelbuis
 5. Dakafdichting
 6. Koker met plakplaat (ter plaatse gemaakt hulpstuk met plakplaat van hard PVC)
 7. Vormstuk uit soepel homogeen PVC
 8. Dakdoorbreking met een kleine diameter
 9. Kit
1002_DET2_2.svg
 1. Draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Mantelbuis
 5. Dakafdichting
 6. Dakdoorbreking (met een kleine diameter)
 7. Aparte afdichtingsstrook uit soepel PVC
 8. Ter plaatse vervaardigd hulpstuk met een plakplaat (uit een ander materiaal dan PVC)
 9. Kit
 10. Klemring
 11. Mantel uit een strook afdichtingsmateriaal die op de kokerwand gelijmd wordt
Bij plastomere afdichtingen kan de afdichting zowel op als onder de plakplaat gelijmd of gelast worden. Men dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de dakdoorbreking en de afdichting.
 
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt.
 
In het geval van verluchtingsbuizen opteert men bij voorkeur voor een geprefabriceerd systeem dat het condensatiewater kan wegleiden.
 
Er bestaan ook tweeledige hulpstukken (met een bijkomende plakplaat op het niveau van het dampscherm) om de dampdichte aansluiting van het dampscherm rond de dakdoorbreking te waarborgen.
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Indien de dakdoorbreking of de plakplaat niet uit hard PVC bestaat, wordt er in eerste instantie een mantel vervaardigd uit een plastomere afdichtingsstrook die op de kokerwand gekleefd wordt en tot op het dakvlak reikt. De bovenrand van deze mantel wordt met een klembeugel of een klemring rond de doorbreking bevestigd, waarna de klemring met een elastische voegkit opgespoten wordt. Vervolgens wordt er in een aparte afdichtingstrook een gat gesneden met een diameter die overeenstemt met 2/3 tot de helft van de diameter van de doorbreking, waarna deze over de kokerwand getrokken wordt. Hierdoor verkrijgt de afdichting als het ware een opstandje rondom de doorbreking.
 
In bovenstaande afbeeldingen wordt het uitvoeringsprincipe voor de doorvoer van een sanitaire verluchtingsbuis met een ventilatiekapje voorgesteld. Dergelijke ventilatiekapjes mogen bij sanitaire verluchtingsbuizen echter ook achterwege gelaten worden omdat het schaderisico bij inregenen in voorkomend geval miniem is.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails