Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakdoorbreking met een kleine diameter (< 80 mm). Bitumineuze afdichting

Referentie: 1000

1000_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Mantelbuis
 5. Dakafdichting
 6. Ter plaatse gemaakt hulpstuk met plakplaat
 7. Afdichtingsstrook
 8. Dakdoorbreking met een kleine diameter
 9. Kit
 10. Mastiek
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de dakdoorbreking kan passeren. Vervolgens wordt er een hulpstuk met een plakplaat rond de dakdoorbreking geplaatst waarop een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal gelast wordt.
 
In het geval van verluchtingsbuizen opteert men bij voorkeur voor een geprefabriceerd systeem dat het condensatiewater kan wegleiden.
 
Er bestaan ook tweeledige hulpstukken (met een bijkomende plakplaat op het niveau van het dampscherm) om de dampdichte aansluiting van het dampscherm rond de dakdoorbreking te waarborgen.
 
De gebeurlijke ruimte op de plakplaat tussen de dakafdichting en de doorbreking wordt bij voorkeur opgevuld met kit om waterstagnaties te vermijden.
 
In bovenstaande afbeelding wordt het uitvoeringsprincipe voor de doorvoer van een sanitaire verluchtingsbuis met een ventilatiekapje voorgesteld. Dergelijke ventilatiekapjes mogen bij sanitaire verluchtingsbuizen echter ook achterwege gelaten worden omdat het schaderisico bij inregenen in voorkomend geval miniem is.
 
In deze fiche wordt de uitvoering van een eenlaagse bitumineuze afdichting weergegeven. De uitvoeringsprincipes voor meerlaagse bitumineuze afdichtingen aan de dakdoorbrekingen worden in onderstaande afbeelding verduidelijkt.
 
1000_DET2_2.svg
blauw: bitumineuze onderlaag; rood: bitumineuze eindlaag

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails