Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Normalisatie

Download een van de 1200 bouwnormen die het WTCB voor beschikbaar stelt of kom meer te weten over de normen en regelgevingen in onderstaande domeinen via de Normen-Antennes.

Lijst bouwnormen

Wat is een Normen-Antenne?

De Normen-Antennes (NA) zijn opgericht door het WTCB met steun van de Federale Overheidsdienst Economie. Het doel van een NA is het gebruik van normen voor kmo’s te vergemakkelijken door middel van de volgende drie hoofdtaken:

  • verspreiding van informatie over normalisatie en reglementering
  • technische ondersteuning van kmo’s
  • deelname aan de Technische Comité van het CEN of de Belgische spiegelwerkgroepen.

De Normen-Antennes van het WTCB vormen een nuttige schakel in de normalisatieketen van de bouwsector om kwaliteit te verzekeren en de Belgische competitiviteit op Europees vlak te vrijwaren. Bovendien dragen ze ook bij tot het stimuleren van innovatie in de sector.

Doelgroep: aannemers, fabrikanten, studiebureaus en architecten.

Wat is een norm?

Een norm is een afspraak over een product, dienst of proces. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat domeinen, waaronder dus ook de bouwsector.

Een norm is geen wet maar wordt vrijwillig toegepast door alle belanghebbenden: producenten, leveranciers, klanten, dienstverleners …. Dit neemt niet weg dat de naleving van een norm verplicht kan worden. Zo kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en regelgeving en kan er ook in contracten verwezen worden naar de toepassing van normen.


Bureau voor Normalisatie (NBN) - logoMeer informatie over het tot stand komen van normen: www.nbn.be (Bureau voor Normalisatie).

Normen en reglementen als hefboom voor innovatie: enkele WTCB-casestudy's.
Normen en reglementen als hefboom voor innovatie: enkele WTCB-casestudy's.
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, afdeling concurrentievermogen - logoDeze Normen-Antennes zijn een initiatief van het WTCB, gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
  1. Diensten
  2. Normalisatie