Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Het laboratorium beschikt over de nodige uitrusting om een groot aantal proeven uit te voeren en om bouwmaterialen op basis van hout en bekledingen zoals coatings te karakteriseren en te bestuderen. In de volgende paragrafen beschrijven we enkele proeven in het bijzonder.

Waterdampdoorlatendheid van materialen (platen, bekledingen, isolatiematerialen ...)

Zowel in nieuwbouwwoningen als bij renovaties is het beheer van de omgevingsvochtigheid een zeer belangrijke factor om niet alleen het comfort en de gezondheid van de bewoners te garanderen, maar ook de duurzaamheid van de gebruikte bouwmaterialen. Ten gevolge van de dampdrukverschillen tussen de binnen- en de buitenomgeving van een gebouw, heeft waterdamp de neiging om door wanden en daken heen te gaan om een evenwicht te bereiken. De kennis van de waterdampdoorlatendheid van de materialen is essentieel bij het ontwerp van wanden en daken om elk risico op inwendige condensatie, wat de duurzaamheid van het bouwwerk kan aantasten, te vermijden.

Met deze proef kan de graad van waterdampdoorlatendheid van een materiaal bepaald worden dat aan twee specifieke omstandigheden is blootgesteld.

Proefstukken voor de waterdampdoorlatendheid
Proefstukken voor de waterdampdoorlatendheid.

Het laboratorium is uitgerust om de eigenschappen met betrekking tot de waterdampdoorlatendheid van de belangrijkste bouwmaterialen te bepalen volgens de geldende normen. Het labo beschikt over een BELAC-accreditatie ( NBN EN ISO/IEC 17025) voor deze proef.

CO2-doorlatendheid van bekledingen

Deze proef laat toe om de hoeveelheid koolstofdioxide, die per dag verspreid wordt doorheen een bekleding, te bepalen. De CO2-doorlatendheid behoort tot de prestaties die mogelijk vereist zijn in het kader van de norm NBN EN 1504-2 – over bekledingen voor de bescherming van beton – en de norm NBN EN 1062-1, die gewijd is aan bekledingen voor buitenmetselwerk en -beton. Deze eigenschap is bijzonder interessant voor verfsystemen die beton beschermen tegen carbonatatie.

Deze proef kan uitgevoerd worden op een vrije laag of op een doorlatende ondergrond indien het gaat om niet-zelfdragende bekledingen. Het laboratorium is uitgerust met een gemotoriseerde applicator om de vrije laag met de gegeven dikte uit te voeren.

Scheurweerstand van bekledingen

De scheurweerstand is het vermogen van een bekleding of verfsysteem om dimensionale afwijkingen ten gevolge van scheuren in de ondergrond op te vangen. Deze eigenschap behoort tot de kenmerken die mogelijk vereist zijn in het kader van de norm NBN EN 1504-2 – met betrekking tot bekledingen voor de bescherming van beton – en de norm NBN EN 1062-1, die gewijd is aan bekledingen voor buitenmetselwerk en -beton. De proef kan uitgevoerd worden bij temperaturen tussen -15 °C en 23 °C. Er zijn bovendien meerdere configuraties mogelijk: met een ondergrond van mortel of van beton, op tegeltjes...
Het labo beschikt over een BELAC-accreditatie ( NBN EN ISO/IEC 17025) voor de scheurweerstandsproeven die uitgevoerd worden bij een temperatuur van 23 °C.

Proefpost voor de scheurweerstand
Proefpost voor de scheurweerstand.

Buigsterkte van platen

Het laboratorium voert buigproeven uit op materialen op basis van hout, maar ook op alle andere stijve materialen. Het laboratorium beschikt over een BELAC-accreditatie ( NBN EN ISO/IEC 17025) om de buigsterkte van bepaalde stijve materialen te bepalen.

Versnelde verouderingsproeven tussen twee klimaten

Het laboratorium beschikt over een specifieke uitrusting om elementen met grote afmetingen, die blootgesteld worden aan temperatuurvariaties en variaties in de relatieve vochtigheid tussen twee klimaten, te bestuderen. Beide zijden van het geteste element kunnen blootgesteld worden aan de verschillende vocht- en temperatuuromstandigheden.

De geteste elementen (wand-, dak- of vloeronderdelen) kunnen voorzien worden van verschillende sensoren om hun hygrische gedrag te karakteriseren en de monitoring ervan in de loop van de tijd te garanderen.

Maquettes die aan beide zijden blootgesteld werden aan verschillende klimaatomstandigheden.
Maquettes die aan beide zijden blootgesteld werden aan verschillende klimaatomstandigheden.

Natuurlijke of kunstmatige veroudering en conditioneringen

Om de evolutie van de materiaaleigenschappen in de tijd te onderzoeken, kunnen de verschillende eigenschappen van deze materialen ook gemeten worden na verschillende conditioneringen en natuurlijke of kunstmatige verouderingscycli: blootstelling aan negatieve of hoge temperaturen, aan uv-stralen, aan de gecombineerde effecten van de temperatuur en de vochtigheid (onderdompeling of hoge relatieve vochtigheid)...

Andere proeven

Proeven in situ

Het laboratorium voert regelmatig in-situ-proeven uit – zowel in het kader van onderzoek en ontwikkeling als in het kader van technisch advies – en expertises in samenwerking met de afdeling Technisch advies en consultancy. Deze in-situ-proeven hebben betrekking op verschillende aspecten:

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Hout en Coatings
  4. Proeven - Laboratorium Hout en Coatings