Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Sanitaire toren

Het labo beschikt over een toren met een hoogte van 22,5 m, waarmee proeven bij constante druk uitgevoerd kunnen worden op de verschillende verdiepingen.

Door de aanpasbare opbouw kan nagenoeg elke proefopstelling voor sanitaire installaties op maat gemaakt worden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de modernste apparatuur op het vlak van debietmeting en sturing.

Het maximale debiet waarbij proeven uitgevoerd kunnen worden, bedraagt 120 m³/u. Opstellingen met afvoerleidingen tot een lengte van 14 m zijn mogelijk.

Sanitaire toren van het WTCB en zijn uitrusting.
Sanitaire toren van het WTCB en zijn uitrusting.

Efficiëntie van waterverzachtingstoestellen

De proefopstelling om de efficiëntie van waterverzachtingstoestellen na te gaan, bestaat uit twee parallelle boilers, waarbij op een van beide een verzachtingstoestel aangesloten wordt. Op beide boilers wordt gedurende een maand een tapprofiel toegepast, dat overeenkomt met het verbruik van een gemiddeld gezin. Na deze periode wordt de kalkafzetting op de verwarmingselementen en op de wanden en de bodems van de boilers met elkaar vergeleken.

Andere proeven

De andere proeven die in het labo uitgevoerd worden, hebben betrekking op de afvoercapaciteit van hemelwaterafvoerkolken voor afvoerinstallaties in onderdruk (EN 1253-2) en dit bij variabele lengtes van de standleiding.

Proeven in situ

Op de bouwplaats kunnen debietmetingen uitgevoerd worden met ultrasone debietmeters. Deze worden bovenop de leidingen geplaatst, waardoor de meting geen invloed heeft op de werking van de installatie. Naast de debieten kunnen ook alle relevante temperaturen in de leidingen opgemeten worden. De meetresultaten kunnen vanop afstand uitgelezen worden, waardoor het aantal interventies ter plaatse beperkt blijft.

Ultrasone debietmeter en datalogger voor metingen in situ.
Ultrasone debietmeter en datalogger voor metingen in situ.
  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Watertechnieken
  4. Proeven - Laboratorium Watertechnieken