Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Het laboratorium Renovatie heeft verschillende standaardprocedures uitgewerkt voor de evaluatie van behandelingsmethoden onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. Deze procedures, die ontwikkeld werden in samenwerking met onder andere het KIK, Certech en de BUtgb, worden hieronder kort toegelicht.

Standaardprocedure voor de evaluatie van injectieproducten tegen opstijgend grondvocht

Deze procedure bestaat uit twee delen die afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden, namelijk de identificatie van het product en de evaluatie van zijn potentiële efficiëntie en migratie in een vochtige, poreuze ondergrond. Het tweede deel, de evaluatie, wordt uitgevoerd op proefstukken bestaande uit kunstmatige kalkzandsteen, die op voorhand gecontamineerd worden met een bepaalde hoeveelheid zout en vocht.

Proefstuk voor de evaluatie van producten tegen opstijgend grondvocht.
Proefstuk voor de evaluatie van producten tegen opstijgend grondvocht.

De procedure is erkend door de BUtgb en dient als basis voor het toekennen van een Technische Goedkeuring (alleen als beide delen uitgevoerd zijn).

Standaardprocedure voor de evaluatie van producten voor waterwerende oppervlaktebehandeling

Deze procedure bestaat uit twee delen die afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden, namelijk de identificatie van het product en de evaluatie van zijn potentiële waterwerende efficiëntie voor en na versnelde uv-veroudering. Het tweede deel, de evaluatie, wordt standaard uitgevoerd op vier proefstukken bestaande uit één baksteen, twee soorten witte kalksteen en een kunstmatige kalkzandsteen. Extra testsubstraten naar keuze zijn mogelijk. Ook de invloed van het product op het uitzicht, de dampdoorlaatbaarheid en de droogsnelheid van het materiaal kan hierbij geëvalueerd worden.

De procedure is erkend door de BUtgb en dient als basis voor het toekennen van een Technische Goedkeuring (alleen als beide delen uitgevoerd zijn).

Standaardprocedure voor de evaluatie van preventieve antigraffitibehandelingen

Deze procedure bestaat uit twee delen die afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden, namelijk de identificatie van het product en de evaluatie van de globale efficiëntie van de preventieve antigraffitibehandeling en het aangeraden reinigingsmiddel. Het tweede deel, de evaluatie en het aanbrengen van het reinigingsmiddel, wordt standaard uitgevoerd op proefstukken bestaande uit baksteen, beton, witte kalksteen en blauwe hardsteen. Extra testsubstraten naar keuze zijn mogelijk. Ook de invloed van het product op het uitzicht en de dampdoorlaatbaarheid van het materiaal kan hierbij geëvalueerd worden.

Proefstukken voor de evaluatie van antigraffitiproducten.
Proefstukken voor de evaluatie van antigraffitiproducten.

De procedure is erkend door de BUtgb en dient als basis voor het toekennen van een Technische Goedkeuring (alleen als beide delen uitgevoerd zijn).

Proeven in situ

Het laboratorium Renovatie voert op aanvraag metingen in situ uit, om een diagnose te staven en/of om de efficiëntie van een ingreep na te gaan.

Vocht- en zoutdiagnose

Thermische diagnose

Kwantitatieve bepaling van het vochtgehalte van materialen op de werf.
Kwantitatieve bepaling van het vochtgehalte van materialen op de werf.

Specifieke vraagstelling

In het kader van een specifieke vraagstelling kan het laboratorium Renovatie (vaak in samenwerking met andere laboratoria) ook hulp bieden bij:

Specifieke studie: onderzoek en lokalisatie van verankeringselementen van een natuurstenen bekleding (m.b.v. een pachometer).
Specifieke studie: onderzoek en lokalisatie van verankeringselementen van een natuurstenen bekleding (m.b.v. een pachometer).

Numerieke simulaties en software

Het laboratorium Renovatie beschikt over de middelen, de informatica en de expertise die nodig zijn om de binnenklimaatcondities te monitoren en het hygrothermische gedrag van materialen te modelleren. Het gebruik van hedendaagse digitale hulpmiddelen maakt het mogelijk om de inwendige toestand van een muur (die in contact staat met het binnen- en het buitenklimaat) en de evolutie van deze toestand te kennen. Dit helpt enorm om problemen te begrijpen en de oorzaken ervan op te sporen. Bovendien geeft deze werkwijze inzichten in de gevolgen van een interventie, om te vermijden dat deze verdere of bijkomende schade zou veroorzaken (bv. interne condensatie ten gevolge van het aanbrengen van een binnenisolatie).

Het laboratorium gebruikt ook digitale hulpmiddelen om een geometrisch gevelbeeld met hoge resolutie van bestaande gebouwen te creëren door middel van 3D-fotogrammetrie. Deze innovatieve techniek produceert een puntenwolk die gelijkaardig is aan het resultaat van een opmeting uitgevoerd met behulp van een laserscanner. Bovendien biedt deze techniek hulp bij de visuele diagnose van gevels en geeft ze zeer precieze informatie over de staat van de gevelvlakken.

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Renovatie
  4. Proeven - Laboratorium Renovatie