Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Proeven

Laboratoriumproeven

Naast de standaarduitrusting beschikt het laboratorium over talrijke testopstellingen en toestellen om het brede gamma aan ruwbouw- en afwerkingsmaterialen te beproeven.

Weerstand tegen versnelde veroudering en weersinvloeden

Het laboratorium heeft een uitgebreide expertise in het bepalen van de duurzaamheid van bouwmaterialen. Zo beschikken we over proefposten voor versnelde veroudering en om de vorstweerstand van materialen na te gaan.

Om de weerstand tegen weersinvloeden zoals warmte (t°) en vocht (RV) na te gaan, is het labo uitgerust met twee klimaatkasten, die geprogrammeerd kunnen worden voor cycli van temperatuur en relatieve vochtigheid. Een van beide kasten is bovendien in staat om te besproeien en kan voorzien worden van UV-belichting. Ook staat er een grote testkamer van 3,5 x 2,5 x 2,5 m ter beschikking om grote schaalmodellen van gevelisolatiesystemen te onderwerpen aan cycli van:

Deze proeven kunnen uitgevoerd worden op de volgende materialen:

Hechting tussen materialen

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking tussen verschillende bouwmaterialen is een duurzame hechting. Voor het bepalen van de hechtsterkte tussen materialen en van de oppervlaktehechtsterkte, maakt het labo gebruik van trektoestellen.

Hierbij gaat men als volgt te werk:

  1. er worden ronde of vierkante metalen pastilles gekleefd op het te testen oppervlak
  2. het oppervlak wordt rondom de pastilles ingezaagd
  3. er wordt een toenemende trekkracht uitgeoefend op het oppervlak tot er breuk optreedt.

Bepaling van de fysische eigenschappen van materialen

Het laboratorium is in staat om de belangrijkste fysische eigenschappen die gebruikt worden bij de karakterisering van bouwmaterialen en de beoordeling van hun duurzaamheid te bepalen:

Bepaling van de oppervlakte-eigenschappen

Het laboratorium beschikt over proeftoestellen om de oppervlakte-eigenschappen van ruwbouw- en afwerkingsmaterialen te beoordelen, namelijk:

Aan de hand van deze proeven kunnen we de karakteristieken bepalen die ons een beeld geven van de duurzaamheid van een materiaal bij gebruik.

De slijtproeven die we uitvoeren, gebeuren aan de hand van de volgende methoden:

De slipweerstandproeven worden uitgevoerd met behulp van een SRT-slinger en een FSC2000-apparaat.

Laboratorium Ruwbouw- en Afwerkingsmaterialen - SRT-slinger
SRT-slinger

Proeven in situ

We kunnen ook verschillende soorten proeven ter plaatse uitvoeren. De proeven die het vaakst uitgevoerd worden zijn:

Laboratorium Ruwbouw- en Afwerkingsmaterialen - FSC2000-toestel
FSC2000-toestel

Numerieke simulaties en software

Om het mechanische en hygrothermische gedrag van materialen en wanden te simuleren beschikt het laboratorium over specifieke software (Diana en WUFI).

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Ruwbouw- en Afwerkingsmaterialen
  4. Proeven - Laboratorium Ruwbouw- en Afwerkingsmaterialen