Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Bepaling van de reflectie- en transmissie-eigenschappen van materialen aan de hand van een spectrofotometrische meting EN 14500 en EN 410

Zonnewerende stoffen en beglazingen worden met name gekenmerkt door hun lichttransmissiefactor τv en energetische-transmissiefactor τe, hun visuele reflectie ρv en energetische reflectie ρe, hun kleurweergave-index Ra en hun openingsfactor Co (of OF). De hoeveelheid zonnewarmte die doorheen de combinatie van zonnewering en beglazing naar binnen komt, wordt aangeduid door de zontoetredingsfactor gtot. Al deze grootheden dienen berekend te worden op basis van de reflectie- en transmissie-eigenschappen van het materiaal. Deze laatste worden volgens de normen EN 14500 en EN 410 berekend in het golflengtegamma van de zonnestraling (250 tot 2500 mm) met behulp van een spectrofotometer. (Deze normen zijn van toepassing op zonneweringen en beglazingen, maar de meting kan ook probleemloos toegepast worden op andere materiaaltypes.)

Opmerking: de berekening van de zontoetredingsfactor gtot behoort niet tot het accreditatiegebied van het WTCB.

De meting wordt getoond in onderstaande video.

Bepaling van de opaciteitscontrole van een zonnewering EN 14500 en EN 14501

De opaciteitscontrole bepaalt het vermogen van een zonnewering (volledig neergelaten en gesloten) om te voorkomen dat er daglicht waargenomen wordt. Tijdens de test wordt visueel nagegaan of de zonnewering geen enkel daglicht doorlaat bij een verlichting van 100.000 lumen (ondoorzichtigheid) of 1000 lumen (verduistering).

Proeven onder reële omstandigheden met behulp van uitwendige cellen

Het WTCB beschikt over twee soorten proefcellen, de PASLINK-cellen en de aanpalende cellen, en over een proefgebouw.

Met de PASLINK-cel kunnen de thermische prestaties en de zonneprestaties van gevelcomponenten (die kunnen oplopen tot 2,5 m op 2,5 m) onder reële buitenomstandigheden bepaald worden. Dankzij een gegevensverzamelsysteem worden de externe weersomstandigheden (luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, invallende zonnestraling, infraroodstraling, windsnelheid en -richting …) en de omgevingsvoorwaarden binnenin de cel continu geregistreerd.

PASLINK-cel - Aanpalende cellen.
PASLINK-cel - Aanpalende cellen.

Deze proef heeft tot doel de U.A-waarde (thermische eigenschap, in W/K) en de g.A-waarde (zonne-eigenschap) van de component te bepalen onder quasi reële omstandigheden. De U-waarde vertegenwoordigt de warmtedoorgangscoëfficiënt (W.m-2.K-1), het symbool g staat voor de zonnetoetredingsfactor (-) en A (m²) stelt de oppervlakte van de component voor. Deze gegevens worden bepaald aan de hand van de thermische balans op het niveau van de proefkamer.

In WTCB-Rapport nr. 9 (Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten) wordt een onderzoek beschreven dat (gedeeltelijk) in de PASLINK-cel gevoerd werd.

De aanpalende cellen hebben een volledig identieke geometrie en wandopbouw en staan in contact met dezelfde binnenomgeving. Met deze cellen kunnen twee verschillende componenten met elkaar vergeleken worden: gevel- en interieurelementen.

In een artikel uit WTCB-Contact nr. 27 (Pleister voor een zachte klimaatregeling?) wordt een onderzoek beschreven dat (gedeeltelijk) in de aanpalende cellen gevoerd werd.

Het IDEE-huis is een proefgebouw voor proeven op ware grootte van technische oplossingen in gebouwen op diverse gebieden, zoals natuurlijke verlichting, ventilatie, de strijd tegen oververhitting, luchtdichtheid van gebouwen ... Het project Etanch'air is een voorbeeld van een onderzoek dat (gedeeltelijk) gevoerd werd in het IDEE-huis.

Proeven in situ

Het laboratorium beschikt over het nodige materiaal om binnentemperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen uit te voeren gedurende lange perioden, alsook over het materiaal om de U-waarde van bepaalde wanden te evalueren.

Metingen in situ van een element.
Metingen in situ van een element.

Numerieke simulaties en software

Berekeningen op materialen en bouwelementen

Het laboratorium voert regelmatig berekeningen uit met betrekking tot de overdracht van energie en/of vocht tussen bouwelementen met behulp van (stationaire of dynamische) digitale 2D- en 3D-simulatiesoftware, zoals BISCO, TRISCO, VOLTRA ...

Deze berekeningen worden voornamelijk uitgevoerd in het kader van onderzoek en ontwikkeling naar producten. Het WTCB treedt echter niet op als studiebureau en voert dan ook geen berekeningen uit met betrekking tot bouwknopen voor specifieke bouwprojecten.

Berekeningen op gebouwen of gebouwdelen

Het laboratorium kan dynamische thermische en hygrothermische simulaties uitvoeren op volledige gebouwen of gebouwdelen. Dergelijke simulaties worden uitgevoerd in het kader van onderzoeksprojecten, maar ook voor specifieke studies. Het WTCB treedt echter niet op als studiebureau.

In de onderstaande WTCB-dossiers vindt men voorbeelden van (openbare) studies die uitgevoerd werden met behulp van dynamische simulaties:

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Energiekarakteristieken
  4. Proeven - Laboratorium Energiekarakteristieken