Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Specifieke uitrusting

Het laboratorium Licht beschikt over verschillende meetuitrustingen en proefposten.

Meetinstrumenten

Voor het karakteriseren van het visuele comfort en de verlichting in gebouwen, is het laboratorium uitgerust met een groot aantal meetinstrumenten. Deze laten toe om de voornaamste fotometrische grootheden te bepalen, waaronder de verlichtingssterkte (lx), de luminantie (cd/m²) of het lichtspectrum.

Kunsthemels

Kunsthemels zijn uitrustingen die tot doel hebben om verlichtingsvoorwaarden te creëren die gelijkaardig zijn aan de buitenvoorwaarden. Hiertoe wordt de luminatieverdeling van het hemelgewelf gereconstrueerd in een specifieke ruimte. Het belangrijkste voordeel van een kunsthemel ligt in het feit dat deze een stabiele en gecontroleerde lichtomgeving biedt aan de hand waarvan verschillende oplossingen of alternatieven voor een bepaald project op objectieve wijze beoordeeld kunnen worden. Het laboratorium Licht beschikt over verschillende dergelijke kunsthemels die het zelf ontwikkeld heeft.

De maximale afmetingen van de schaalmodellen die binnen het WTCB bestudeerd kunnen worden zijn 1 m in de lengte en de breedte. De maximale hoogte is begrensd tot 70 cm om de lichtverdeling onder de kunsthemel niet te veel te verstoren.

Mechanische zon

De mechanische zon is een simulator die in de eerste plaats didactisch van aard is. Ze vormt een getrouwe weergave van onze waarneming van de beweging van de zon. Deze simulator bestaat uit al dan niet beweegbare mechanische onderdelen die rondom een vast punt, aangeduid als het geometrische centrum van het geheel, geplaatst zijn. De beweegbare onderdelen zorgen voor de verplaatsing van de lichtbron en simuleren zo de beweging van de zon rondom het schaalmodel. Op die manier kan de mechanische zon, eenvoudigweg door het draaien van haar beweegbare boog, de baan van de zon voor een bepaald punt van de aarde met precisie nabootsen en dit, voor elke mogelijke datum en breedtegraad. Deze simulator laat toe om zich onmiddellijk een beeld te vormen van de schaduwwerking op een schaalmodel. De proefpost simuleert voor een gegeven dag de baan van de zon in een relatief korte tijd (een volledige zonnebaan voor een gemiddelde dag wordt gesimuleerd in minder dan 40 seconden). Dit geeft de waarnemingen een dynamisch karakter.

Kunsthemel van het koepeltype

Deze proefpost laat toe om een bewolkte hemel te simuleren, zoals gedefinieerd door de normen van de CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). Dankzij deze kunsthemel is het mogelijk om de verlichtingssterkte in elk punt van het gebouw – en bijgevolg ook de daglichtfactoren – te bepalen. Hij biedt ook de mogelijkheid om rechtstreekse en realistische waarnemingen te doen of om de relatieve luminantieverdeling in een ruimte, gezien vanuit een bepaald observatiepunt, te bestuderen.

Gestandaardiseerde cellen

De gestandaardiseerde cellen waarover het laboratorium beschikt, werden ontwikkeld in het kader van het Europese netwerk PASLINK EEIG. Hiermee kan de daglichttoetreding van een verticaal gevelelement bepaald worden op een schaal 1/1 (doorheen zonnewerende elementen, lichtreflectoren ...) en dit, onder reële blootstellingsvoorwaarden.

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Licht
  4. Specifieke uitrusting - Laboratorium Licht