Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Proeven

Proeven in het laboratorium

Proeven op mortel- en betonspecie

Het laboratorium Betontechnologie beschikt over de nodige kennis, ervaring en apparatuur voor het aanmaken van mortel- en betonmengsels en de uitvoering van verscheidene bijhorende proeven op de verse specie, zoals o.a. de bepaling van de verwerkbaarheid, het luchtgehalte, de volumieke massa, de waterafscheiding, de start en einde van de binding, de krimp …

De bepaling van de zetmaat van betonspecie volgens de norm NBN EN 12350-2

Een open afgeknotte kegel (ook wel Abrams-kegel genoemd) wordt met behulp van een opzetstuk in drie lagen met betonspecie gevuld, waarbij iedere laag verdicht wordt met een stalen prikstaaf. De betonspecie wordt vervolgens aan de bovenrand afgestreken. Onmiddellijk na het vullen wordt de vorm verticaal opgelicht. De inzakking van de betonspecie (ook wel zetmaat of slump genoemd) wordt vervolgens gemeten.

Andere proeven

Proeven op vers beton
NBN EN 12350-5 Consistentie van betonspecie: bepaling van de schudmaat
NBN EN 12350-6 Bepaling van de volumieke massa
NBN EN 12350-7 Bepaling van het luchtgehalte
NBN EN 12350-8 Proef voor zelfverdichtend beton : Abrams kegel
NBN EN 12350-9 Proef voor zelfverdichtend beton : trechtertijd
NBN EN 12350-10 Proef voor zelfverdichtend beton : L box test
NBN EN 12350-11 Proef voor zelfverdichtend beton : beproeving op ontmenging
NBN EN 12350-12 Proef voor zelfverdichtend beton : Blokkeringsmaat - J-ring
NBN EN 480-4 Bepaling van de waterafscheiding van beton
NBN B 15-204 Bepaling van de betonbinding
Proeven op mortel
NBN EN 196-3
NBN EN 480-2
Bepaling van de bindingstijd van cement en mortel
NBN EN 480-3 Bepaling van de krimp en zwelling van het beton
NBN EN 196-1 Bepaling van de buig- en druksterkte van mortel
NBN EN 1015-3 Bepaling van consistentie van verse mortel (met de schoktafel)
NBN EN 1015-6 Bepaling van de volumieke massa van verse mortel
NBN EN 1015-7 Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel
NBN EN 1015-10 Bepaling van de droge volumemassa van verharde mortel
NBN EN 1015-11 Bepaling van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel
NBN EN 1015-18 Bepaling van de capillaire waterabsorptie van verharde pleistermortels

Proeven op verharde mortel en beton

Naast de proeven op de verse mengsels voert het laboratorium ook proeven uit op proefstukken van verhard beton en mortel. Deze proeven laten toe de mechanische kenmerken van de materialen te bepalen (bv. de druksterkte, de buigsterkte, de splijttreksterkte, de elasticiteitsmodulus, kruip …), maar ook hun duurzaamheidseigenschappen (bv. weerstand tegen carbonatatie, tegen vorst-dooicycli in aanwezigheid van dooizouten, tegen chloridenindringing, tegen afslijting …).

Voor een aantal proeven beschikt het laboratorium BE over een BELAC-accreditatie volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17025.

De bepaling van de druksterkte van verhard beton volgens de norm NBN EN 12390-3

Een proefstuk met welbepaalde afmetingen (bv. een kubus met ribbe 150 mm) wordt tussen de drukplaten van een drukpers geplaatst en onderworpen aan een drukkracht die toeneemt met een voorgeschreven snelheid. De druksterkte wordt berekend via de formule:= de breukbelasting (N)
A= de dwarsdoorsnede van het proefstuk (mm²)

Andere proeven

Proeven op verhard beton
NBN EN 12390-5 Bepaling van de buigsterkte van verhard beton
NBN EN 12390-6 Bepaling van de splijttreksterkte van verhard beton
NBN EN 12390-7 Bepaling van de volumieke massa van verhard beton
NBN EN 12390-8 Bepaling van de indringdiepte van water onder druk van verhard beton
CEN/TS 12390-9 Bepaling van de vorst-dooi weerstand (afschilfering) van verhard beton
NBN EN 12390-13 Bepaling van de secans-elasticiteitsmodulus bij druk
NBN B 15-100 Bepaling van de mechanische eigenschappen en duurzaamheidseigenschappen van beton (o.a. carbonatatie, chloriden-indringing)
NBN B 15-211 Bepaling van de rechtstreekse trek
NBN B 15-215 Bepaling van de waterabsorptie door onderdompeling van verhard beton
NBN B 15-217 Bepaling van de waterabsorptie door capillariteit
NBN B 15-216 Bepaling van de krimp van beton
NBN B 15-228 (1976)
(+ RILEM TC 107-CSP)
Bepaling van de kruip van beton
Oberholster aangepast
NF P 18-587
Kwalificatieproeven van mortel- en betonsamenstellingen betreffende de alkali-silica reactie
NBN EN 13892-3 Bepaling van de Böhme slijtsterkte

Proeven op andere materialen

Omwille van de specifiek benodigde apparatuur, voert het laboratorium Betontechnologie eveneens mechanische proeven uit op andere materialen, zoals bv. natuursteen, cellenglas, baksteen en isolatiemortel.

De bepaling van de breekkracht bij een deuvelgat op natuursteen

Er worden deuvels bevestigd in de smalle zijde van proefstukken natuursteen met afmetingen 200 x 200 x 30 mm3. Vervolgens wordt een trekkracht uitgeoefend, loodrecht op deze deuvels, die met een welbepaalde snelheid wordt verhoogd tot breuk optreedt.

Andere proeven

Andere materialen
Afnor NF P 18-572 
NBN EN 1097-1
Bepaling van de weerstand tegen afslijting van granulaten (micro-Deval)
Afnor NF P 18-573 
NBN EN 1097-2
Bepaling van de weerstand tegen verbrijzelen van granulaten (Los Angeles)
NBN EN 826 Bepaling van het gedrag van cellenglas bij samendrukking
NBN EN 1926 Bepaling van het gedrag bij samendrukking van natuursteen
NBN EN 12372 Bepaling van het gedrag bij buiging van proefstalen uit natuursteen
NBN EN 13364 Bepaling van de breekkracht bij een deuvelgat bij proefstalen uit natuursteen
EOTA TR 027
NBN EN 1015-10
Bepaling van de droge volumemassa van verharde mortel
NBN EN 772-1 Bepaling van de druksterkte bij metselsteenproeven
NBN EN 13892-2 Bepaling van de buig- en druksterkte van dekvloermortel

Bescherming en herstelling van beton

PTV/BPC 560-01 Procescertificatie van bedrijven die betonherstellingen uitvoeren – praktische proef
PTV 563
(+ NBN EN 1504-3)
Proeven in het kader van BENOR-certificatie van herstelmortel
PTV 563 Gebruik van herstelmortels
NBN EN 1542 Bepaling van de hechtsterkte van producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructie
NBN EN 1770 Bepaling van de warmte uitzettingscoëfficiënt van producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies
NBN EN 13057 Bepaling van de weerstand tegen capillaire absorptie voor producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies
NBN EN 13687-1 Bepaling van de thermische compatibiliteit van producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies
NBN EN 14630 Bepaling van de carbonatatieweerstand en -diepte van producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonconstructies van verhard beton
NBN EN 12190 Bepaling van de druksterkte van herstelmortel
NBN EN 13412 Bepaling van de E-modulus in druk van herstelmortel

Proeven in situ

Het laboratorium Betontechnologie voert geregeld diagnoses uit van de toestand van constructies uit gewapend beton, in het kader van een betonherstelling of -renovatie. Hiervoor komen onze techniekers ter plaatse om proefstukken te ontnemen (bv. brokstukken, boorpoeder, boorkernen ...) voor verder onderzoek in het laboratorium (bv. de bepaling van de druksterkte, de carbonatatiediepte, het chloridegehalte …). Daarnaast kunnen er ook metingen gebeuren op de constructie zelf :

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Betontechnologie
  4. Proeven - Laboratorium Betontechnologie