Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Specifieke uitrusting

Analyse van vaste materialen en vloeistoffen

Het laboratorium beschikt over verschillende analytische apparatuur om de chemische samenstelling van materialen te bepalen.

Een röntgenfluorescentiespectrometer (XRF)

Toepassingsvoorbeelden:

Een röntgenfluorescentiespectrometer (XRF).
Een röntgenfluorescentiespectrometer (XRF).

Een optische emissiespectrometer met plasmatoorts (ICP-OES)

Toepassingsvoorbeelden:

Een optische emissiespectrometer met plasmatoorts (ICP-OES).
Een optische emissiespectrometer met plasmatoorts (ICP-OES).

Een thermogravimetrische weegschaal gekoppeld aan een massaspectrometer (TGA - MS)

Toepassingsvoorbeelden:

Een optische emissiespectrometer met plasmatoorts (ICP-OES).
Een optische emissiespectrometer met plasmatoorts (ICP-OES).

Een Fourier-Transform-infraroodspectrofotometer (FTIR)

Toepassingsvoorbeelden:

VOS-emissiemetingen en de evaluatie van de binnenluchtkwaliteit

Het laboratorium beschikt over testkamers en -cellen om emissiemetingen van vluchtige organische stoffen uit te voeren en over analytische uitrustingen voor de uitvoering van proeven conform de ISO 16000-normenreeks.

Testcellen en -kamers

Vijf FLEC-cellen (Field Laboratoriumratory Emission Cel).
Vijf FLEC-cellen (Field Laboratoriumratory Emission Cel).

Identificatie en kwantificering van VOS

Een proefpost voor de evaluatie van de prestaties van antikalktoestellen

Het laboratorium heeft een dubbele proefpost ontworpen waarmee het mogelijk is om de doeltreffendheid te evalueren van systemen die kalkvorming in sanitaire installaties tegen moeten gaan (magnetische systemen, zinkelektrodesystemen, CO2-injectiesystemen ...).

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Bouwchemie
  4. Specifieke uitrusting - Laboratorium Bouwchemie