Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Specifieke uitrusting

Gestandaardiseerde cellen

Het laboratorium Akoestiek werd ontworpen rond een reeks aangrenzende, maar structureel ontkoppelde cellen, die speciaal ontworpen werden om te voldoen aan de criteria uit de normen EN ISO 10140.

Klassieke proefopening van 395 x 242 cm, voorzien van een wand met beglazing.
Klassieke proefopening van 395 x 242 cm, voorzien van een wand met beglazing.

Met zes vaste cellen en een mobiele cel, beschikt het laboratorium in totaal dus over dertien proefopeningen om de isolatieprestaties van de volgende bouwelementen en -systemen te evalueren:

Parallel met deze zes vaste cellen, beschikt het laboratorium ook over een nagalmkamer van ongeveer 265 m³. Deze ruimte is bedoeld om de geluidsabsoptiecoëfficiënt te meten van verschillende bouwelementen en -systemen (isolatiematerialen, vloer- of muurbedekkingen, (spoorweg) verkeersgeluidsbeperkende constructies ...).

Tot de laboratoriuminfrastructuur behoort ten slotte ook nog een mobiele cabine, die de rol van zendruimte op zich neemt tijdens transmissieproeven of die omgevormd kan worden tot semi-echovrije kamer tijdens specifieke proeven.

Mobiele cabine - rolbrug.
Mobiele cabine - rolbrug.

Dit ontwerp van het laboratorium Akoestiek heeft als voordeel dat meerdere proefstukken gelijktijdig bestudeerd kunnen worden in de verschillende proefopeningen, waardoor de wachttijd voor de proeven vermindert. Bovendien werd het laboratorium zo ontworpen dat extreem hoge isolatiewaarden zeer precies gemeten kunnen worden, maar ook dat er voldoende ruimte is om laad- en losmachines, zoals een rolbrug die tot 16 ton kan dragen, en zware en/of grote elementen (schermen, gevels, vloeren ...) te hanteren.

Apparatuur voor laboratoriummetingen

Het laboratorium beschikt over specifieke apparatuur dat strikt en permanent gecontroleerd wordt. Het betreft meetinstrumenten en -apparaten, de nodige ijkbronnen, referentiebronnen en ten slotte ook gegevensverwervingssystemen en meetverwerkingssystemen.

Bij de aanschaf en het onderhoud van deze apparatuur leeft het laboratorium Akoestiek specifieke procedures na. Elk apparaat is duidelijk gedefinieerd en dient een regelmatig onderhoud te krijgen volgens de onderhoudsaanbevelingen. Bovendien is elk meetapparaat dat gekalibreerd dient te worden, onderworpen aan een jaarlijkse ijkprocedure die intern doorlopen wordt of uitgevoerd wordt door een extern organisme.

De apparatuur die in het laboratorium gebruikt wordt, bestaat uit:

We merken op dat elk apparaat dat gebruikt wordt om een akoestisch veld op te wekken tijdens een meting, voldoet aan de eisen uit de normenreeks EN ISO 10140.

Laboratorium Akoestiek - Meetapparatuur.
Laboratorium Akoestiek - Meetapparatuur.

Meetapparatuur in situ

Om het akoestische comfort van de bewoners en de akoestische prestaties van gebouwen te bepalen, is het vaak noodzakelijk om metingen in situ uit te voeren. Daarom beschikt het laboratorium Akoestiek over draagbaar materiaal om deze meetcampagnes uit te kunnen voeren:

Meetprogramma’s en programma’s voor gegevensverwerking

In het kader van de metingen die uitgevoerd werden door de leden van het laboratorium Akoestiek, is het gebruik van programma’s noodzakelijk bij het verwerven van gegevens en het verwerken van de meetresultaten.

Hiertoe beschikt het laboratorium meer bepaald over het speciaal ontworpen programma Norsonic - NOR850. Dit is een analysesysteem waaraan heel wat voordelen verbonden zijn en waarmee een volledige en automatische kalibratieprocedure van de gehele meetketen uitgevoerd kan worden. Bovendien laat dit programma toe om de niveaumetingen volledig en automatisch te beheren, alsook om deze gegevens te verwerven dankzij specifieke apparatuur. Het systeem Norsonic - NOR850 biedt ten slotte ook een visuele controle en automatische opslag van de meetresultaten (nagalmniveau en -tijd) en laat toe om de eengetalsaanduidingen automatisch te berekenen volgens de normen EN ISO 717-1 en -2.

Het laboratorium beschikt ook over de programma’s Bruël & Kj?r — Qualifier Type 7830 & Noise Explorer Type 7815, die gewijd zijn aan de overdracht naar en de verwerking op de computer van de meetresultaten die in situ verkregen werden door middel van sonometers Bruël & Kj?r - 2260 en 2270. Ze werden speciaal op punt gesteld voor toepassingen in de bouwakoestiek, omgevingsakoestiek en ruimteakoestiek.

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Akoestiek
  4. Specifieke uitrusting - Laboratorium Akoestiek