Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Laboratorium Akoestiek

De activiteiten van het laboratorium Akoestiek, dat geaccrediteerd is door de Belgische Accreditatie-instelling ‘BELAC’, zijn voornamelijk gewijd aan diverse akoestische toepassingen in gebouwen.

Dit laboratorium beschikt over gestandaardiseerde testcellen die toelaten om de akoestische prestaties van verschillende producten te bepalen dankzij de uitvoering van geaccrediteerde laboratoriumproeven. Hierbij onderscheiden we enerzijds de proeven waarmee de akoestische isolatie van bouwelementen gemeten kan worden en anderzijds de proeven waarmee de geluidsabsorptie van bouwmaterialen in een nagalmkamer bepaald kan worden.

Het laboratorium Akoestiek voert ook proeven in situ uit, die toelaten om het gebouw in zijn geheel en de reële prestaties ervan te bestuderen, alsook het comfort van zijn bewoners te karakteriseren en/of te controleren.

Met name de volgende proeven worden uitgevoerd:

  • meting van de geluidsverzwakkingsindex van bouwmaterialen en -elementen
  • meting van de contactgeluidsisolatie van zware of lichte vloeren, zwevende vloerconstructies en vloerbedekkingen
  • meting van de geluidsabsorptie-eigenschappen van bouwmaterialen en -elementen in een nagalmkamer
  • meting van de luchtgeluidsoverdracht door geveldelen en gevels in situ
  • meting van het geluid van technische uitrustingen in situ
  • meting van de contactgeluidsoverdracht door vloeren in situ
  • ...

Het laboratorium Akoestiek neemt bovendien deel aan tal van normaliserende werkgroepen en onderzoeksprojecten, in samenwerking met de ondernemers uit de bouwsector, diverse onderzoeksinstanties of universiteiten. Afhankelijk van hun bereik, kunnen deze projecten prenormatief of innovatief van aard zijn en in staat zijn om de Belgische bouwsector voortdurend op de hoogte te houden van recent verschenen innovaties.

Aangezien de afdeling Akoestiek van het WTCB opgedeeld is in twee afzonderlijke proeflaboratoria, zijn de activiteiten van het laboratorium Akoestiek nauw verbonden met die van het laboratorium Modellisatie en Analyse.

  1. Diensten
  2. Laboratoria
  3. Laboratorium Akoestiek