Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Laboratoria

Laboratoria en proeven

Het kunnen beschikken over goede materialen en systemen, met correct begrootte technische prestaties, is belangrijk voor de bouwsector. Daarom stelt het WTCB zijn laboratoria ter beschikking van de industrie om producten te helpen innoveren, optimaliseren en technisch correct te evalueren. Bovendien bieden de verschillende Gewesten verscheidene financiële steunmaatregelen aan.

De proeven die uitgevoerd worden door de laboratoria van het WTCB vallen onder een kwaliteitsmanagementsysteem dat ISO 9001 gecertificeerd is. Een groot aantal van deze proeven wordt bovendien door BELAC (certificaat n° 042-TEST) geaccrediteerd op basis van de eisen die vastgelegd worden in de NBN EN ISO 17025. De proeven worden door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie aangemeld voor de CE-markering in het kader van de Bouwproductenverordening (Verordening nr. 305/2011).

Naast het verrichten van proeven leveren de WTCB-laboratoria regelmatig een bijdrage aan de WTCB-publicaties (en andere publicaties) en werken ze vaak samen met de afdeling Technisch advies bij het verlenen van advies aan de aannemers. Ze zijn ook verbonden aan verschillende projecten, die terug te vinden zijn in de projectendatabank.