Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/05/2018

WTCB Home

Bedrijfsbeheer & ICT

De afdeling Beheer en kwaliteit bestaat uit een multidisciplinair team van ingenieurs en economisten die voor u klaar staan om al uw vragen rond bedrijfsbeheer en de informatisering ervan te beantwoorden.

Kostprijsberekening en financieel beheer

Het maken van een correct onderbouwde kostprijsberekening is uiterst belangrijk. Een goede bedrijfsvoering moet dan ook hand in hand gaan met een goede kostprijsberekening. Neem zeker de tijd om het WTCB-kostprijsberekeningsprogramma cpro te bekijken.

Planning

Zowel de opstelling van een uitvoeringsplanning als de opstelling van een planning van de hulpmiddelen (mensen, materiaal en materieel) zijn van cruciaal belang voor het goede beheer van uw projecten. Contacteer ons voor advies rond planningtechnieken en de informatisering van uw planning.

Kwaliteit en lean

Verloopt uw bouwproces wel efficiënt en doeltreffend? Hoe zit het met de klanttevredenheid? Vraagt u zich af welke rol de leanfilosofie en de leantechnieken te spelen hebben in de bouw? Kom het vandaag nog te weten!

Opleidingen

Een goede basiskennis over bedrijfsbeheer is noodzakelijk voor elke ondernemer. Als u interesse heeft in een opleiding rond bedrijfsbeheer, contacteer ons dan via gebe@bbri.be.

FAQ

Bij een financiële analyse van uw bouwonderneming worden de cijfers uit de jaarrekening beoordeeld op verschillende vlakken. Een financiële doorlichting biedt onder meer antwoorden op volgende vragen : -betaal ik mijn leveranciers niet te vroeg en betalen mijn klanten niet te laat? (liquiditeit), -zijn we voor de financiering van onze activiteiten niet te afhankelijk van schulden? (solvabiliteit), -hoe groot zijn de marges op onze verkopen? (rendabiliteit), -hoe productief zijn mijn werknemers? (productiviteit). Om een goed beeld te krijgen van de financiële evolutie van uw onderneming, worden de cijfers over verscheidene jaren geanalyseerd.

Elke onderneming heeft een eigen exploitatiecyclus. Deze begint bij de aankoop van handelsgoederen of grondstoffen en eindigt bij het innen van de uitgaande factuur. De cyclus wordt beïnvloed door de voorraadtermijn (inclusief de verwerkingstermijn van de grondstoffen bij productieondernemingen) en het aantal dagen klantenkrediet. Hoe langer de goederen op voorraad liggen en de klanten wachten met betalen, hoe langer de onderneming moet voorfinancieren. Goederen op voorraad houden kost dus geld. Belangrijk is om de voordelen (snellere leveringstermijn, hoeveelheidskorting, …) en nadelen (voorraadkosten, …) tegen elkaar af te wegen. De kosten die gepaard gaan met het aanhouden van voorraad bestaan uit magazijnkosten, rentekosten (financiële kosten bij de aankoop) en risicokosten (verouderde voorraad, diefstal, …).

Elke onderneming heeft een eigen exploitatiecyclus. Deze begint bij de aankoop van handelsgoederen of grondstoffen en eindigt bij het innen van de uitgaande factuur. De cyclus wordt beïnvloed door de voorraadtermijn (inclusief de verwerkingstermijn van de grondstoffen bij productieondernemingen) en het aantal dagen klantenkrediet. Hoe langer de goederen op voorraad liggen en de klanten wachten met betalen, hoe langer de onderneming moet voorfinancieren. Het is belangrijk om deze cyclus nauwgezet op te volgen zodat ook de betalingstermijn bij de leveranciers gerespecteerd kan worden.

Nacalculeren is het toetsen van de voorgecalculeerde kosten (bij de offertefase) aan de werkelijke kosten. Dit dient te gebeuren tijdens de uitvoering om tijdig te kunnen bijsturen. Een goede nacalculatie moet enerzijds een beeld geven over eventuele afwijkingen (prijs, hoeveelheid, rendement, …) en anderzijds over de impact ervan op de kostprijs en de winst. Om dit in goede banen te leiden dient een bouwplaats goed opgevolgd te worden en zijn zorgvuldige registraties (uren, materialen, machines, onderaannemers, …) vanaf de bouwplaats cruciaal.

Meer informatie:

De doelstelling van elke onderneming is (zo veel mogelijk) winst genereren. Meer omzet creëren, betekent per definitie niet dat de winst toeneemt. De winst wordt immers verkregen nadat alle kosten in mindering van de omzet zijn gebracht. In dit opzicht is het nagaan van de rendabiliteit die behaald wordt op de verkopen uiterst zinvol.

BIM

De opkomst van BIM (Building Information Modelling) brengt revolutionaire veranderingen met zich mee binnen de bouwsector. We ondernemen allerlei acties om bedrijven die mee in het BIM-proces willen stappen bij deze overgang te begeleiden en te ondersteunen.

www.bimportal.be Publicaties
WTCB opleidingen cpro, het calculatiepakket dat luistert naar de aannemer WTCB planning
  1. Diensten
  2. Bedrijfsbeheer, ICT, BIM