Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Bouwproducten (TechCom)

Contacteer ons

Google Mini FirmesListAll

BETON DE CLERCQ NV

Steenkaai 111 , BE-8000 Brugge (Sint-Andries)
Ondernemingsnummer: BE 0864.590.593
Fax: 050 317365

Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)

Keermuren : stapelbare bouwblokken v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Keermuren : elementen v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Lateien en/of prelintelen v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Sleufsilo's v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Vloertegels v. gekleurd - en/of grijs beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Vloeren en terrassen : tegels v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Grasdallen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Straatstenen of -klinkers v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Drainerende straatstenen of -klinkers v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Boordstenen-greppels v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Boordstenen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Spoorwegdwarsliggers v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Wegen : lage schampkanten v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Wegen : hoge schampkanten v. gewapend beton, o.a. v. het "new jersey"-type.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Type:
Wegen : paaltjes met of zonder reflectorglazen, v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type:
Wegen : antiparkeerelementen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Wegen : verkeersdrempels v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Wegen : verkeerseilanden in modulaire elementen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Wegen : schampbalken v. geprefabriceerd beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Omheiningen, omheiningspalen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Regenwatertanken v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Waterbeheersing voor regenwater : infiltratiesystemen van ongewapend poreus beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Slibafscheiders v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Zetmeelafscheiders v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: DC-KAR
Koolwaterstofafscheiders v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Vetafscheiders v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Afvalwater : electrolytische zuiveringsprocedes.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: NEUTRAVOLT-VO
Afvalwater : zuiveringsstations met actief slib v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: SANOCLEAN
Type: SBR
Afvalwater : zuiveringsstations met absorberende lagen of aanverwanten.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: NEUTRA 4<1000EH
Afvalwater : zuiveringsstations, compact.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Afvalwater : zuiveringsstations voor waswaterrecuperatie.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: CLEAR
Type: WASH
Rioolbuizen v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Rioolbuizen v. staalvezelversterkt beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Rioleringen en technische netten : kokerlementen (rechthoekige buizen) v. gewapend beton (o.a. op maat en v. grote afmetingen).
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Rioolbuizen v. ongewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Rioolbuizen v. pvc-u omhuld met ongewapend - of staalvezelversterkt beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: FABEKUN®
Rioleringen : kopmuren v. gewapend beton (o.a. op maat).
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Greppels v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Afvoergeulen v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type:
Water- en zinkputten : geperforeerde putringen of -buizen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Draineerbuizen, geperforeerd, v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Grachtelementen v. beton, ongewapend, gewapend en/of staalvezelversterkt.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Grachtbekledingen : doorgroeiplaten v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Rioleringen : toezichtskamers v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Rioleringen : stelringen voor putafdekkingen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Kabelafdekkappen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Beschermingskokers, in te graven, voor kabels, in elementen v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Laadkades : geprefabriceerde elementen v. gewapend beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Stortbadkuipen v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Wastafels en -bekkens v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Bloembakken v. sierbeton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Zitbanken v. sierbeton of v. kunststeen.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Veiligheidsstootblokken v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Sokkels v. beton voor zitbanken en tafels.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Sokkels v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Boomranden v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Palissadepaaltjes v. beton.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Sierplaten v. beton voor binnentoepassingen : werkbladen, sanitair, keuken, bekledingen,....
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Afvalwater : meetapparaten voor zuiveringsstations.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: VENTURI
Meetapparaten v. het waterdebiet in de kanalen, gedeeltelijk gevuld of in open lucht.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: VENTURI
Afdekplaten voor rioleringen.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
  1. Diensten
  2. Bouwproducten (Techcom)
  3. Zoek bouwproducten (TechCom)
  4. BETON DE CLERCQ NV