Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/08/2018

WTCB Home

Technische Goedkeuring

De afdeling Technische Goedkeuring coördineert bij het WTCB alle Belgische en Europese activiteiten die lopen in het kader van de aflevering van Technische Goedkeuringen voor bouwproducten en bouwsystemen. Deze Technische Goedkeuringen zijn bekend als kwaliteitsverklaringen onder het merk  'ATG' voor België en 'ETA' indien het geharmoniseerde Europese technische specificaties betreft.

Het label ATG houdt in dat het bouwproduct of bouwsysteem gunstig beoordeeld werd, wat als dusdanig vermeld staat in de betreffende Technische Goedkeuringstekst. Deze wordt  afgeleverd door de BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw). De toelating tot het gebruik van het ATG-merk wordt beheerd door de BUtgb aangeduide operatoren. Het WTCB verzorgt de BUtgb-website.

Het Centrum schat het belang van de ATG als kwaliteitshefboom voor de bouwsector al decennia lang heel hoog in. Het verwijzen naar Technische Goedkeuringen ATG of naar BENOR is als dusdanig niet verplicht en gebeurt op vrijwillige basis. Het biedt echter een aantal voordelen:

 • eenvormigheid van de informatie over bouwproducten
 • vereenvoudiging van bepalingen in de bestekken
 • vrijstelling van het uitvoeren van kostelijke voorafgaande keuringen
 • tijdwinst bij de aanvaarding van deze producten
 • voorkomen van geschillen omtrent kwaliteitsappreciatie.

Ondanks de kleine schaal van België behoort de BUtgb tot een van de belangrijkste goedkeuringsinstituten van Europa. Vandaar dat zowel de EUtgb als de EOTA de inbreng van en de samenwerking met de BUtgb ten zeerste appreciëren.

Het WTCB speelt een belangrijke rol op de volgende vlakken:

 • beheer van het BUtgb secretariaat
 • uitvoeren en rapportering van het geschiktheidsonderzoek
 • uitvoeren van proeven
 • beheer en publicatie van de ATG-documenten
 • opvolging van nieuwe inzichten en ervaringen uit de bouwplaatsen, de normalisatie, de certificatie
 • opstellen van goedkeuringsleidraden
 • leggen van contacten met andere laboratoria en buitenlandse instituten.

Contacteer ons

Afdeling Technische Goedkeuringen

02 716 42 11 Stuur ons een email Kantoren
Technische Goedkeuring (ATG)
 1. Diensten
 2. Technische Goedkeuring