Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

Literatuurlijst

B

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

B1 Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk. Brussel, BUtgb, ATG-Informatieblad 2011/1.

Bureau voor Normalisatie

B2 NBN 306 Dakbedekkingen. Leidraad voor de goede uitvoering. Waterafvoer. Brussel, NBN, 1955.
B3 NBN B 52-011 Waterafvoer van kunstwerken. Berekeningswijze van de waterafvoer van wegbruggen. Brussel, NBN, 1989.
B4 NBN B 61-002 Centrale-verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW. Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer (+ AC:2008). Brussel, NBN, 2006.
B5 NBN EN 1253-2 Afvoerputten voor gebouwen. Deel 2 : beproevingsmethoden. Brussel, NBN, 2004.
B6 NBN EN 1991-1-4 Eurocode 1 : belastingen op constructies. Deel 1-4 : algemene belastingen. Windbelasting (+ AC:2010). Brussel, NBN, 2005.
B7 NBN EN 1992-1-1 Eurocode 2 : ontwerp en berekening van betonconstructies. Deel 1-1 : algemene regels en regels voor gebouwen (+ AC:2008)(+AC:2010). Brussel, NBN, 2005.
B8 NBN EN 12056-3 Binnenriolering onder vrij verval. Deel 3 : ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen. Brussel, NBN, 2000.
B9 NBN EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen. Deel 1 : classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag. Brussel, NBN, 2010.

Bleys B.

B10 Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen. Brussel, WTCB, WTCB-Dossiers 3/2011, Katern nr. 16, 2011.

C

Charron S., Dekens G. en Martin Y.

C1 Plaatmaterialen en hun toepassingen. Brussel, WTCB, WTCB-Dossiers 3/2009, Katern nr. 8, 2009.

D

De Cuyper K.

D1 Nooduitlaten op platte daken met een opkant. Brussel, WTCB, Infofiche nr. 40, september 2009.

E

European Organisation for Technical Approvals

E1 ETAG 005 Liquid applied roof waterproofing kits. Part 1 : General. Part 2 : Specific stipulations for kits based on polymer modified bitumen emulsions and solutions. Part 3 : Specific stipulations for kits based on glass reinforced resilient unsaturated polyester resin. Part 4 : Specific stipulations for kits based on flexible unsaturated polyester. Part 5 : Specific stipulations for kits based on applied polymer modified bitumen. Part 6 : Specific stipulations for kits based on polyurethane. Part 7 : Specific stipulations for kits based on bitumen emulsions and solutions. Part 8 : Specific stipulations for kits based on water dispersible polymers. Brussel, EOTA, Europese Technische Goedkeuringsleidraad, nr. 005, uitgave maart 2000 (herziening maart 2004).

F

Federale Overheidsdienst Economie

F1 STS 56.1 Dichtingskitten voor gevels. Brussel, FOD Economie, Technische Specificaties, nr. 56.1, 1999.

M

Mahieu E.

M1 Na-isolatie van platte daken. Invloed op de hoogte van de dakopstanden. Brussel, WTCB, WTCB-Dossiers 2/2011, Katern nr. 6, 2011.
M2 Spouwdrainering ter hoogte van een dorpel. Brussel, WTCB, Infofiche nr. 20, september 2006.
M3 Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken. Brussel, WTCB, WTCB-Dossiers 4/2010, Katern nr. 7, 2010.

W

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

W1 Groendaken. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 229, september 2006.
W2 Het platte dak. Deel 2 : aansluitingen en afwerking. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 191, maart 1994.
W3 Het platte dak. Opbouw, materialen uitvoering, onderhoud. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 215, maart 2000.
W4 Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 239, november 2010.
W5 Plaatsen van buitenschrijnwerk. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 188, juni 1993.
W6 Dekvloeren. Deel 1 : materialen, prestaties, keuring. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 189, september 1993.
W7 Pannendaken. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 240, februari 2011.
W8 Waterwerende oppervlaktebehandeling. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 224, juni 2002.
W9 Draagvloeren in niet-industriële gebouwen. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 223, maart 2002.
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - Literatuurlijst