Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

9.4. Breedte van de waterdichte overlap bij een verbinding tussen verschillende afdichtingen

Bij het verlassen of verkleven van afdichtingen met een verschillende ouderdom of van een verschillend type zal het veelal noodzakelijk zijn om de in de ATG’s of technische richtlijnen van de fabrikanten vermelde breedte van de overlapverbindingen te vergroten.

Indien men een idee wenst te krijgen van de sterkte van de verbinding, kan men overgaan tot de uitvoering van een trekproef. Hierbij kunnen de proefnemingen en criteria in het kader van de ATG’s gevolgd worden. In principe dient de overlapverbinding sterker te zijn dan het zwakste van beide te verbinden materialen.

De minimale overlappingsbreedte bedraagt steeds 150 mm.
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9. Onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9.4. Breedte van de waterdichte overlap bij een verbinding tussen verschillende afdichtingen