Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

9.2.3. Overlapverbinding met behulp van een strook uit een derde materiaal

De plaatsing van een strook uit een derde materiaal is noodzakelijk wanneer de te verbinden afdichtingsmaterialen onderling niet verenigbaar of niet rechtstreeks verbindbaar zijn. Deze verbindingsstrook kan ofwel bestaan uit een ander type afdichtingsmembraan ofwel uit een vloeibare afdichting.

9.2.3.1. Gebruik van een ander afdichtingsmembraam als verbindingsstrook

Dit membraan kan ofwel over (afbeelding 126A) ofwel in de overlapverbinding (afbeelding 126B) aangebracht worden.
A. Over de overlapverbinding

B. In de overlapverbinding

Afb. 126 Overlapverbinding met behulp van een ander afdichtingsmembraan als verbindingsstrook.
De oplossing uit afbeelding 126B wordt vooral gebruikt wanneer de beschouwde afdichtingsmembranen zeer moeilijk met elkaar te verbinden zijn en de verbindingsstrook ermee verlast kan worden (bv. EVA tussen PVC en CPE, bitumengecacheerde elastomeren tussen EPDM- en bitumenbanen, SBS/APPcombibanen tussen APP- en SBS-banen, …).

9.2.3.2. Gebruik van een vloeibare afdichting als verbindingsstrook

Bij onderling verenigbare afdichtingen kan de vloeibare afdichting als verzegeling over de overlapverbinding aangebracht worden (zie afbeelding 127A).

Bij niet-verenigbare afdichtingen kan de vloeibare afdichting één of beide afdichtingen inklemmen en zodoende de verbinding tot stand brengen (zie afbeeldingen 127B of C). In dit laatste geval verdient het de aanbeveling om te opteren voor een gewapende vloeibare afdichting.
A. Over de overlapverbinding
B. Eenzijdig ingeklemd
C. Tweezijdig ingeklemd
Afb. 127 Overlapverbinding met behulp van een vloeibare afdichting als verbindingsstrook.
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9. Onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9.2. Verbindingstechnieken
  6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9.2.3. Overlapverbinding met behulp van een strook uit een derde materiaal