Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

9.2.2. Rechtstreekse overlapverbinding

Wanneer beide afdichtingsmaterialen onderling verbindbaar zijn, kan men deze uiteraard rechtstreeks op elkaar laten aansluiten. Voor meer informatie over de overlaptechnieken verwijzen we naar de Technische Goedkeuringen van de betrokken afdichtingen.

9.2.2.1. Overlapverbinding door een fusie van de twee materialen

Bij bitumineuze afdichtingen of bitumengecacheerde kunststofmembranen kan de overlapverbinding gerealiseerd worden door vlamlassen (zie afbeelding 123).
Afb. 123 Vlamlassen van de overlapverbinding.
Plastomeren, thermoplastische elastomeren en elastomeren die voorzien zijn van een thermisch lasbare strook kunnen gelast worden met warme lucht (zie afbeelding 124).
Afb. 124 Lassen van de overlapverbinding met warme lucht.
Bij bitumineuze materialen (met uitzondering van SBS-gemodificeerd bitumen en bitumengecacheerde elastomeren) wordt een overlapverbinding met warme lucht slechts weinig toegepast omdat de lastijd in voorkomend geval – gelet op de lagere warmte-energie – langer is dan bij het vlamlassen.

Bij PVC-afdichtingen kan de lasverbinding eveneens met een lasvloeistof verricht worden (koud lassen).

Sommige elastomeren kunnen ten slotte met behulp van mobiele apparaten door vulkanisatie op de bouwplaats met elkaar verbonden worden.

9.2.2.2. Overlapverbinding door het verkleven van de twee materialen

Voor het verlijmen van de overlapverbindingen is er een breed gamma aan (contact)lijmen, zelfklevende stroken en (bitumineuze) pasta’s in de handel verkrijgbaar. Deze verbindingstechniek wordt voornamelijk toegepast bij elastomeren (zie afbeelding 125).
Afb. 125 Overlapverbinding door het verkleven van de materialen.
In deze context zouden we erop willen wijzen dat elke fabrikant gewoonlijk zijn eigen verbindingstype voorschrijft, dat niet noodzakelijk compatibel of verbindbaar is met de materialen van de andere fabrikanten (zie ook tabel 7).
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9. Onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9.2. Verbindingstechnieken
  6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 9.2.2. Rechtstreekse overlapverbinding