Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

8.5. Schouwen

8.5.1. Schouwen uit metselwerk

Men onderscheidt : Men dient hierbij rekening te houden met dezelfde opmerkingen als in § 5.5.1..

 1. Gevelmetselwerk
 2. Open stootvoegen
 3. Slab
 4. Ballast
 5. Dakafdichting
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 8. Hellingslaag
 9. Draagvloer
 10. Dragend metselwerk
 11. Thermische isolatie van de schouw
 12. Schouwpotten
 13. Isolerend metselwerk
 14. Metselwerk van de schouw
 15. Harde thermische isolatie
 16. Spouwmembraan (al dan niet ingewerkt in het schouwmetselwerk)
Afb. 114 Dubbelwandige schouw boven het dak.

8.5.2. Metalen schouwen

Bij metalen schouwen bestaan de hulpstukken meestal uit gegalvaniseerde staalplaten, aluminium, roestvast staal, ... (afbeeldingen 115, en 116). Dergelijke schouwen zijn in de regel opgebouwd uit een vrijstaande opstand die vastgemaakt wordt op de ondergrond.

Behalve bij afvoerkanalen uit de temperatuurklasse T80 (waarbij de maximale nominale werkingstemperatuur van de verbrandingsproducten die door de buis mogen stromen lager blijft dan 80 °C) mogen er zich normaalgesproken geen brandbare materialen bevinden op een minimale afstand van 50 à 150 mm van de buitenwand van het afvoerkanaal (zie hiervoor de norm NBN B 61-002 [B4], § 7.2.1.5.). Bij een hogere temperatuurklasse (> T80) zal men in deze zone bijgevolg een onbrandbaar isolatiemateriaal moeten voorzien (brandreactieklasse A2,s1,d0 volgens de norm NBN EN 13501-1 [B9]).

 1. Warmtebestendige kit
 2. Kraag
 3. Onbrandbare soepele thermische isolatie
 4. Onbrandbare thermische isolatie
 5. Afdichting
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 8. Betonnen draagvloer
 9. Binnenbepleistering
 10. Koker met voetplaat
 11. Warmtebestendige soepele voeg
 12. Geïsoleerd rookkanaal
 13. Luchtdichtheidsring (geleverd bij het schouwelement)
 14. Mantelbuis
 15. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 16. Plakplaat met opstand
Afb. 115 Metalen schouw door een betonnen draagvloer.


 1. Warmtebestendige kit
 2. Rookkanaal
 3. Onbrandbare soepele thermische isolatie
 4. Afdichting
 5. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 6. Luchtdichtheid
 7. Koker met een voetplaat
 8. Metalen plooiplaat
 9. Draagstructuur
 10. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 11. Mechanische bevestiging
 12. Plakplaat met een opstand
 13. Kraag
 14. Onbrandbare thermische isolatie
Afb. 116 Schouw op metalen plooiplaten.

Voor de aansluiting van het dampscherm kan men gebruik maken van specifieke geprefabriceerde hulpstukken, zodanig dat dit voldoende ver van de schouwdoorgang verwijderd blijft.

De afdichting dient zich in principe op een voldoende afstand van de schouw te bevinden. Ze wordt op de opstand aangesloten met behulp van een plakplaat, terwijl de afsluiting en de bescherming bovenaan gebeuren door middel van een aan de schouw bevestigde metalen overhangband.

Men dient eveneens de nodige aandacht te besteden aan de luchtdichte aansluiting van de schouwdoorgang met de draagvloer. Bij betonnen draagvloeren kan deze aansluiting afgewerkt worden met kit. Gelet op het feit dat deze kitvoeg onderhevig is aan schuifspanningen en er bijgevolg een niet te onderschatten risico op onthechting en scheurvorming bestaat, zou men in voorkomend geval zijn toevlucht moeten nemen tot een aanvullend aansluitstuk dat tegelijkertijd de esthetische afwerking van de aansluiting en de luchtdichtheid kan verwezenlijken (zie afbeelding 115).

Bij dakvloeren uit geprofileerde staalplaten dient men ter hoogte van de doorbreking een versteviging te voorzien. In het schema uit afbeelding 116 wordt deze verwezenlijkt door de voetplaat van de koker (nr. 7). Bij schouwen met een grote diameter (200 mm en meer) is het bovendien aanbevolen om ter plaatse van de opening in de dakvloer een ondersteuning van de geprofileerde staalplaten te voorzien.

De luchtdichtheid van de schouwdoorgang is niet gemakkelijk te verwezenlijken. Ze kan gewaarborgd worden door een rubberdichting te voorzien tussen de metalen koker en de schouw (nr. 6). Men dient tevens een plakplaat met een opstand te voorzien, waarop de afdichting vervolgens aangesloten kan worden. De ruimte tussen de koker met voetplaat (die de versteviging van de plooiplaten bewerkstelligt) (nr. 7) en deze opstand (nr. 12) dient opgevuld te worden met een isolatiemateriaal (ter beperking van de koudebrug).
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 8. Dakdoorbrekingen en sokkels
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 8.5. Schouwen