Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

7.6. Bewegingsvoegen in gefractioneerde dakvloerelementen

Soorten voegen bij gefractioneerde dakvloerelementen.
 1. Kopse voeg
 2. Langsvoegen in het dakvlak
 3. Ondersteunde langsvoeg tegen de wand
 4. Niet-ondersteunde langsvoeg tegen de wand
 5. Ondersteuning (metselwerk, metalen profiel)
Afb. 98 Soorten voegen bij gefractioneerde dakvloerelementen.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden volgens : In afbeelding 98 worden deze verschillende soorten bewegingsvoegen schematisch voorgesteld. Tabel 5 geeft op zijn beurt een samenvatting van de mogelijke uitvoeringswijzen.


Tabel 5 Uitvoeringswijzen voor bewegingsvoegen in gefractioneerde dakvloerelementen.
Soorten voegen (afbeelding 98) Soort draagelement
Stijve dakvloerelementen (bv. cellenbeton) Metalen plooiplaten met Isolatie (*)
Zonder bijkomende isolatie Met toegevoegde isolatie
Kopse voegen Losse overbruggingsstroken (afbeelding 100) Geen speciale voorzorgen (afbeelding 101) Geen speciale voorzorgen
Langsvoegen in het dakvlak Geen speciale voorzorgen, behalve bij volvlakkig gekleefde afdichtingen (§ 7.6.2.1.) Geen speciale voorzorgen Geen speciale voorzorgen
Ondersteunde langsvoegen tegen de wanden Geen speciale voorzorgen (afbeelding 103), behalve voor de overgang tussen het voorlaatste en het laatste element
Niet-ondersteunde langsvoegen tegen de wanden Uit te voeren met een losse opstand als bewegingsvoeg (afbeelding 102)
(*) Metalen plooiplaten zonder isolatie mogen niet toegepast worden omwille van de warmteverliezen, het hygrothermische gedrag en de discontinuïteit van de draagvloer.

De horizontale beweging die tot stand komt in de afdichting die aangebracht werd bovenop voeg 1 uit afbeelding 98 wordt veroorzaakt door de kopse verdraaiing bij de doorbuiging van de gefractioneerde elementen (zie afbeelding 99).

Belasting van de afdichting bovenop de kopse voegen ten gevolge van de hoekverdraaiing van de elementen.
 1. Scheur in de afdichting
 2. Volvlakkig verkleefde afdichting
 3. Draagvloer uit cellenbeton
Afb. 99 Belasting van de afdichting bovenop de kopse voegen ten gevolge van de hoekverdraaiing van de elementen.
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7. Bewegingsvoegen
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7.6. Bewegingsvoegen in gefractioneerde dakvloerelementen