Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home
Versie

7.4. Bewegingsvoegen zonder opstand in het midden van het dakvlak

Uitzetvoegen zonder opstand (afbeelding 93) zijn te overwegen wanneer er een perfecte verbinding tussen de dakafdichting en de elastische voegafdichting mogelijk is. Deze voegen zouden bij voorkeur uit hetzelfde materiaal als de voegafdichting moeten bestaan. Bij bitumineuze afdichtingen zou men bij voorkeur moeten opteren voor geprefabriceerde uitzetvoegen (zie hiervoor uitvoeringsdetail voor bitumineuze afdichtingen 88.1 in de databank) of voor ongewapende EPDM-stroken die aan hun onderzijde voorzien zijn van een SBS-strook. Dergelijke uitzetvoegen moeten extra aandacht krijgen tijdens het onderhoud van het dak en aan een grondige inspectie onderworpen worden.

De bewegingsvoegen zouden bij voorkeur op het hoogste niveau van het dak ingeplant moeten worden om zeker te stellen dat het water van deze voegen zou weglopen. Het is bijgevolg aanbevolen om de waterafvoeren zo ver mogelijk (minimum 500 mm) van de uitzetvoegen te verwijderen. Zoniet, zal men ter plaatse van de bewegingsvoegen veiligheidshalve een opstand en een verdubbelde afvoer moeten voorzien (afbeelding 94).

 1. Bewegingsmogelijkheid van het dampscherm
 2. Bewegingsmogelijkheid van de afdichting
 3. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 4. Afdichting
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 1. Hellingslaag
 2. Betonnen draagvloer
 3. Voegisolatie (soepele mat uit minerale wol waarvan de nominale dikte gelijk is aan het dubbel van de voegbreedte)
Afb. 93 Bewegingsvoeg zonder opstand in het midden van het dakvlak.


 1. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 2. Afdichting
 3. Bewegingszone van de afdichting
 4. Thermisch isolerende of geïsoleerde opstand
 5. Draagvloer
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Soepele voegisolatie
 8. Dakwaterafvoer met bolrooster
Afb. 94 Bewegingsvoeg in de kielgoot. De voeg bevindt zich op een opstand en er werd een verdubbelde waterafvoer voorzien.
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7. Bewegingsvoegen
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7.4. Bewegingsvoegen zonder opstand in het midden van het dakvlak