Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

7.2. Algemene principes voor de afdichting van bewegingsvoegen

Aangezien de constructie zowel in horizontale (bv. thermische bewegingen, krimp, …) als in verticale richting (bv. differentiële zettingen, doorbuiging, …) onderhevig kan zijn aan aanzienlijke bewegingen, dient men reeds vanaf het ontwerp rekening te houden met hun invloed op de afdichting en moeten de volgende principes in acht genomen worden : Ter hoogte van de uitzetvoegen kan er plaatselijk rimpel- en plooivorming in de afdichting ontstaan. Dit fenomeen is onvermijdelijk, maar levert bij de huidige afdichtingsmaterialen normaalgesproken geen functionaliteitsproblemen op. De hinder is louter van esthetische aard en dient onzes inziens dan ook aanvaard te worden.

De traditionele uitvoering met behulp van een rond, soepel snoer bovenop de bewegingsvoeg wordt in de volgende principetekeningen niet weerhouden. Hoewel deze oplossing weldegelijk voldoening kan bieden in het dakvlak, is de praktische uitvoering ervan ter hoogte van richtingsveranderingen en kruisingen, alsook bij de aansluiting met dakrandprofielen niet evident.

Ondanks het feit dat de uitvoering ervan zeker mogelijk is, werd de ballast in de tekeningen uit dit hoofdstuk ter vereenvoudiging systematisch achterwege gelaten. Indien er toch een ballast voorzien wordt, moet de nuttige hoogte van de opstand (minstens 150 mm) gemeten worden vanaf de bovenkant van de ballast (zie § 5.2.).
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7. Bewegingsvoegen
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7.2. Algemene principes voor de afdichting van bewegingsvoegen