Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

7.1.2. Voegen tussen de dakisolatieplaten

  1. Thermische isolatie
  2. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
  3. Dakvloer
Afb. 87 Voegen tussen de dakisolatieplaten.
Hoewel er ten gevolge van de toleranties op de ondergrond en de aangewende materialen alsook ten gevolge van de uitvoering, bepaalde hoogteverschillen en kleine voegjes kunnen ontstaan tussen de thermische isolatieplaten, dient men in dit geval normaalgesproken geen speciale voorzorgen te treffen. De voegen tussen de dakisolatieplaten (afbeelding 87) zullen in het kader van deze Technische Voorlichting dan ook niet verder behandeld worden.

Bij EPS-platen met een volvlakkig op de voegen verkleefde afdichting dient de cachering echter fabrieksmatig van een overlap voorzien te worden, die los op de naastliggende isolatieplaten aangebracht wordt.

  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7. Bewegingsvoegen
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7.1. Voorwerp
  6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 7.1.2. Voegen tussen de dakisolatieplaten