Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home
Versie

6.5.3. Dakhellingen van meer dan 10 %

Bij dakhellingen van meer dan 10 % kan er noch wateroverloop noch waterstagnatie voorkomen en moet er dus geen opstand voorzien worden (afbeelding 84).

 1. Kit
 2. Spouwafdekking
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regel­geving)
 4. Afdichtingsmembraan
 5. Draagvloer
 6. Dampscherm (zie TV 215 [W3], bijlage 6)
 7. Dragend metselwerk
 8. Gevelmetselwerk
 9. Spouwisolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 10. Dakrandprofiel
Afb. 84 Afwerking van de dakrand bij een dakhelling van meer dan 10 % : algemeen principe.

 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6. Dakranden
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6.5. Uitvoering
 6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6.5.3. Dakhellingen van meer dan 10 %