Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home
Versie

6.4.3. Muurkappen en dekstenen

Er bestaan zowel metalen als steenachtige muurkappen. De afdichting wordt in beide gevallen over de volledige muurbreedte en muurlengte doorgetrokken. De afsluiting van de spouw (vezelcement, watervast multiplex, ...) over de ganse muurlengte is noodzakelijk om de afdichting te kunnen doortrekken tot de buitenkant van de muur. Bij metalen muurkappen kan deze maatregel er bovendien toe bijdragen dat de vlakheid van de ondergrond verbetert, wat de bevestiging van de muurkap vergemakkelijkt.

Ter plaatse geplooide metalen muurkappen worden tegenwoordig nog maar zelden gebruikt. Geprefabriceerde systemen genieten vandaag de dag immers de voorkeur.

6.4.3.1. Metalen muurkappen

 1. Hellende muurkap
 2. Houten of metalen spouwafsluiting
 3. Metalen opstand
 4. Afdichting
 5. Buitenwand
 6. Druiplijst
Afb. 72 Voorgevormde metalen muurkap op een metalen gevel.

Meestal gaat het hier om muurkappen uit aluminium of uit roestvrij staal, die op beugels geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

De voegen tussen de verschillende muurkappen moeten afgedicht worden met behulp van een meegeleverde strip teneinde het ontstaan van druipsporen op de gevel te vermijden.

 1. Metalen klang
 2. Muurkap
 3. Helling
 4. Afdichting
 5. Thermische isolatie van de dakopstand
 6. Tussenafstand ter bevestiging van de spouwafdekking (± 330 mm)
 1. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 2. Dragend metselwerk
 3. Houten keper
 4. Spouwisolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 1. Thermische isolatie op de dakopstand
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwafdekking
 4. Voegafdekstrip
Afb. 73 Voorgevormde metalen muurkappen op een steenachtige gevel.

6.4.3.2. Dekstenen uit beton of natuursteen

De dekstenen moeten breder zijn dan de muur en moeten voorzien zijn van een druiplijst. De plaatsing ervan gebeurt in een vol mortelbed (al dan niet met toeslagstoffen).

 1. Soepele voeg
 2. Deksteen
 3. Thermische isolatie van de dakopstand
 1. Dakafdichting
 2. Dampscherm
 3. Spouwisolatie
 1. Metalen kraal (facultatief langs de dakzijde)
 2. Isolerend bouwblok
Afb. 74 Dekstenen uit natuursteen.

 1. Kit
 2. Rugvulling
 3. Dakafdichting
 4. Mortelbed
 5. Voeg
 6. Geplooide metalen strook (stijf materiaal)
Afb. 75 Voegdetaillering bij dekstenen uit natuursteen.

De onderlinge aansluiting tussen de dekstenen (afbeeldingen 75 en 77) dient duurzaam en waterdicht te zijn om vorstschade te voorkomen. De voegen tussen de elementen moeten regelmatig onderhouden worden.

 1. Dakafdichting
 2. Thermische isolatie van de dakopstand
 3. Spouwisolatie
Afb. 76 Betonnen dekstenen met overlapping (voornamelijk bij renovaties).
 1. Rugvulling
 2. Kit
 3. Dakafdichting
 4. Mortelbed
Afb. 77 Voegdetaillering bij betonnen dekstenen met overlapping (voornamelijk bij renovaties).

Bij een thermisch geïsoleerde opstand kan de deksteen rechtstreeks op het isolatiemateriaal opgelegd worden, voor zover dit voldoende drukvast is (drukvastheidsklasse P3 of P4) (zie afbeeldingen 74 links en 76). Bij gebruik van minder stijve isolatiematerialen (drukvastheidsklasse P2 of minder) dient men de platen op de opstand op regelmatige tussenafstanden te onderbreken (minstens 2 houten kepers per deksteenelement) (zie afbeelding 73). Als alternatief kan men de bovenste steen van de dakopstand uitvoeren met een isolerend bouwblok (zie afbeelding 74 rechts).

 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6. Dakranden
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6.4. Materialen
 6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6.4.3. Muurkappen en dekstenen