Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

6.4.2. Samengestelde profielen

  1. Afdichtingstrook
  2. Bevestiging
  3. Samengesteld dakrandprofiel
Afb. 71 Samengesteld dakrandprofiel.
De samengestelde dakrandprofielen (zie afbeelding 71) zijn meestal klemprofielen, die al dan niet voorzien kunnen zijn van een strook kunststoffolie uit hetzelfde materiaal als de afdichting (d.w.z. meestal een kunststofmembraan).

In principe wordt de dakafdichting eerst onder het profiel aangebracht, waarna het profiel op de structuur bevestigd wordt. Vervolgens wordt de in het profiel ingeklemde afdichtingsstrook met de dakafdichting verbonden.

De samengestelde hulpstukken worden vastgeschroefd en de aansluiting op de afdichting gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant.

De hoeken worden uitgevoerd met voorgelaste hoekstukken.
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6. Dakranden
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6.4. Materialen
  6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 6.4.2. Samengestelde profielen