Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home
Versie

5.5.3. Aansluiting met hellende daken

 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Dakafdichting
 3. Op de kepers of spanten geplaatste bebording
 4. Dakbedekking (pannen, leien, …)
 5. Onderdak
 6. Tengellat
 7. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 8. Hellingslaag
 9. Draagvloer
Afb. 46 Aansluiting tussen een hellend dak en een plat dak.

Ook bij de aansluiting tussen een hellend en een plat dak (afbeelding 46) dient men steeds toe te zien op de waterdichte uitvoering ervan. In deze context dient men dan ook de volgende aandachtspunten in het achterhoofd te houden :
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 5. Opstanden
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 5.5. Afwerking van de opstanden
 6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 5.5.3. Aansluiting met hellende daken