Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

5.4. Afdichting van de kim

Principe voor de uitvoering van de kim.
Afb. 27 Principe voor de uitvoering van de kim.

Al naargelang van het type dakafdichting kan het bij de overgang tussen het platte dak en een verticale wand – ook aangeduid als de kim – noodzakelijk zijn om al dan niet afzonderlijke stroken afdichtingsmateriaal aan te brengen.

Bij bitumineuze afdichtingen zijn deze stroken om praktische uitvoeringsredenen (meer bepaald om hun uniforme opwarming over de gehele breedte te kunnen garanderen) meestal slechts enkele meter breed. Bij afdichtingen uit kunststof zijn de stroken veelal breder.

In de regel worden deze afzonderlijke stroken horizontaal en met een voldoende overlap met de afdichting van het dakvlak verbonden (zie afbeelding 27, nr. 2) en wel zodanig, dat hun overlappingen verspringen ten opzichte van de overlappingen van de dakafdichtingsstroken (zie afbeelding 27, nr. 1).

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om over te gaan tot de kimfixatie van de afdichting. Dit geldt met name wanneer deze laatste mechanisch bevestigd wordt (zie TV 239 [W4]). De werkwijze die men hiertoe dient te hanteren, wordt in de volgende paragrafen toegelicht en dit, al naargelang van het type afdichtingsmateriaal.

Een kimfixatie heeft enerzijds tot doel om te vermijden dat de afdichting uit de hoeken van het dakvlak zou losgetrokken worden ten gevolge van krimp en/of thermische bewegingen en anderzijds om de stormvastheid van de mechanisch bevestigde opstanden te verzekeren (d.w.z. te vermijden dat deze laatste opgelicht zouden worden onder invloed van de winddruk).

Het dampscherm wordt tegen de opstand verkleefd of gelast (dampdichte aansluiting) en wordt bij voorkeur met de afdichting verbonden, voor zover beide materialen onderling verenigbaar zijn.

Bij bitumineuze dampschermen en afdichtingen dient het dampscherm voldoende hoog tegen de opstand gekleefd of gelast te worden, zodanig dat men de eigenlijke afdichting ermee kan verbinden en de thermische isolatie volledig ingesloten is. Zodoende kan men vermijden dat er luchtstromingen zouden ontstaan in en rond het isolatiemateriaal.

Bij kunststof dampschermen en afdichtingen gebeurt de bevestiging van het dampscherm tegen de opstand gewoonlijk met behulp van een kleefband.

Indien het dampscherm niet verenigbaar is met de afdichting (bv. een PE-folie en een bitumineuze afdichting of een bitumineus dampscherm en een PVC-afdichting), laat men het dampscherm eindigen aan de bovenzijde van de thermische isolatie, alwaar het tegen de opstand gekleefd wordt.
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 5. Opstanden
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 5.4. Afdichting van de kim