Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

4.2. Algemene principes

Op platte daken met een opstand – en dan vooral indien het gaat om daken waarop er slechts één normale dakwaterafvoer aanwezig is – is het noodzakelijk om één of meerdere nooduitlaten te voorzien. Deze hebben tot taak om te vermijden dat er bij de verstopping van de normale waterafvoervoorzieningen overgewicht op het dak zou ontstaan en dat er water naar binnen zou stromen.

Deze nooduitlaten kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden : Ondanks het feit dat spuwers de eenvoudigste oplossingen vormen, moeten ze omwille van hun beperkte afvoercapaciteit veelal gecombineerd worden met een aantal bijkomende hoger gelegen noodafvoerkolken. Deze laatste bevinden zich doorgaans in de onmiddellijke omgeving van de normale dakwaterafvoer (zie afbeelding 21).

Schematische voorstelling van een noodafvoerkolk.
  1. Normale dakwaterafvoer
  2. Maximale waterhoogte die gebruikt werd voor de dimensionering van de normale dakwaterafvoer
  3. Noodafvoerkolk
Afb. 21 Schematische voorstelling van een noodafvoerkolk.

Zoals hiervoor reeds vermeld werd, dient de noodafvoerkolk op een zekere hoogte boven de normale dakwaterafvoer te liggen. Deze hoogte is normaalgesproken gelijk aan de maximaal toelaatbare waterhoogte op het dak, die gebruikt werd voor de dimensionering van de dakwaterafvoer. We willen echter wel benadrukken dat een dergelijke noodafvoerkolk veelal geen signaalfunctie heeft, tenzij de afvoerbuis ervan ergens zichtbaar buiten het gebouw uitmondt.

Voor meer informatie omtrent het ontwerp van noodafvoeren verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar Infofiche 40 [D1].
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 4. Nooduitlaten
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 4.2. Algemene principes