Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home
Versie

3.6.2. Dakwaterafvoeren in het dakvlak

De aansluiting van de dakwaterafvoer op de afdichting gebeurt met behulp van een plakplaat of door middel van klemringen.

3.6.2.1. Dakwaterafvoeren met een plakplaat

In dit geval kan men ofwel opteren voor dakwaterafvoeren uit metaal dan wel voor dakwaterafvoeren uit kunststof.

Indien het gaat om een metalen dakwaterafvoer die zich in de nabijheid van de opstand bevindt, moet de afvoerbuis op een minimale afstand van 20 mm van de muur aangebracht worden. Zodoende kan men vermijden dat er in de onmiddellijke buurt van de las schade door plooien zou ontstaan. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de specifieke uitvoeringsdetails uit de databank.

Indien het gaat om een dakwaterafvoer uit kunststof, dient de plakplaat te bestaan uit soepele of harde kunststoffen die verenigbaar zijn met de dakafdichting. In principe zou de plakplaat opgebouwd moeten zijn uit eenzelfde materiaaltype als de dakafdichting (zie afbeelding 16). De plakplaat wordt gewoonlijk fabrieksmatig op de harde flens van de dakwaterafvoer aangebracht (door lassen, verlijmen of inklemmen).

In geval van bitumineuze afdichtingen zou de plakplaat minstens 2 x (150 mm x 150 mm) (+ de dia­meter van de afvoerbuis) groot moeten zijn. Bij kunststofafdichtingen kunnen deze afmetingen doorgaans beperkt worden tot 2 x (100 mm x 100 mm) (+ de diameter van de afvoerbuis).

Afbeelding 15 geeft een voorbeeld van een courante dakwaterafvoer met een plakplaat in het dakvlak.

Dakwaterafvoer met een plakplaat in het dakvlak.
 1. Ronde of vierkante plakplaat (uit kunststof of metaal)
 2. Tapbuis (uit kunststof of metaal)
Afb. 15 Dakwaterafvoer met een plakplaat in het dakvlak.

Afbeelding 16 toont een dakwaterafvoer met een plakplaat uit soepele kunststof die fabrieksmatig op de harde flens van de dakwaterafvoer geklemd werd. Deze werkwijze wordt frequent aangetroffen bij de zogenoemde afvoersystemen met volvulling. Bij dergelijke afvoersys­temen (in onderdruk) dienen de dakwaterafvoeren en de standleidingen perfect op elkaar afgestemd te zijn, zoals beschreven in hun ATG.

Dakwaterafvoer met een plakplaat uit soepele kunststof.
 1. Plakplaat uit soepele kunststof
 2. Klemring
 3. Dakwaterafvoer
Fig. 16 Dakwaterafvoer met een plakplaat uit soepele kunststof.

Afbeelding 17 illustreert het algemene principe voor de uitvoering van een dakwaterafvoer met een plakplaat in het dakvlak.

Uitvoering van een dakwaterafvoer met een plakplaat in het dakvlak : algemeen principe.
 1. Bolrooster
 2. Afdichting
 3. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de dakwaterafvoer mogelijk te maken
 4. Dakwaterafvoer met een plakplaat
 5. Geprofileerde staalplaten
 6. Verstevigingsplaat bij grote buisdiameters (zie TV 239, § 2.2.5 [W4])
 7. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6 [W3])
Afb. 17 Uitvoering van een dakwaterafvoer met een plakplaat in het dakvlak : algemeen principe.

Het is aanbevolen om de thermische isolatie ter plaatse van de dakwaterafvoeren te compartimenteren (zie afbeelding 18). Zodoende zal het immers mogelijk zijn om de impact van een eventuele infiltratie ter hoogte van de dakwaterafvoeren of ten gevolge van een terugstroming te beperken. Ook het risico op inwendige condensatie ten gevolge van een discontinuïteit van het dampscherm kan op deze manier ingeperkt worden (zie § 3.2.).

Compartimentering van de thermische isolatie ter hoogte van de waterafvoeren.
 1. Dakafdichting
 2. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 3. Strook die het dampscherm met de afdichting verbindt (compartimentering)
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6 [W3])
Afb. 18 Compartimentering van de thermische isolatie ter hoogte van de waterafvoeren.

3.6.2.2. Dakwaterafvoeren met een klemring

3.6.2.2.1. Dakwaterafvoeren voor bitumineuze afdichtingen

Metalen dakwaterafvoeren met een klemring worden vooral toegepast op toegankelijke daken zoals parkeerdaken en terrassen. Dergelijke dakwaterafvoeren (dakkolken) bestaan gewoonlijk uit gietijzer en worden in de regel gecombineerd met bitumineuze dakafdichtingen (zie afbeelding 19).

Metalen dakwaterafvoer (dakkolk) met een klemring in combinatie met een bitumineuze afdichting.
 1. Bitumineuze afdichting
 2. Extra strook bij een eenlaagse afdichting of onderlaag bij een meerlaagse afdichting
 3. Thermische isolatie
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6 [W3])
 5. Loden plakplaat
 6. Klemring
 7. Bitumineuze pasta of rubberen ringen
 8. Metalen dakwaterafvoer
 9. Thermische isolatie van de dakwaterafvoer
 10. Betonnen dakvloer
Afb. 19 Metalen dakwaterafvoer (dakkolk) met een klemring in combinatie met een bitumineuze afdichting.

Wanneer de dakkolk verzonken zit in de betonnen dakvloer, dient men erover te waken dat de klemring zich op hetzelfde niveau bevindt als de drager van de dakafdichting.

De bitumineuze afdichting wordt geplaatst tot aan de klemring, maar wordt niet mee ingeklemd. Indien men dit membraan desondanks toch zou inklemmen, bestaat immers het risico dat de door de klemring uitgeoefende druk bijna volledig tenietgedaan wordt door het vloeien van de afdichting. Er wordt een loden plakplaat ingeklemd waarop de dakafdichting gevlamlast wordt.

Vooraleer de klemring aangebracht en aangespannen wordt, dient men de loden plakplaat zowel langs boven als langs onder van een bitumenpasta te voorzien.

3.6.2.2.2. Dakwaterafvoeren voor synthetische afdichtingen

Dergelijke dakwaterafvoeren kunnen enkel aangewend worden in aanwezigheid van een voldoende elastische dakafdichting (meestal uit elastomeren).

Ter hoogte van de dakwaterafvoer wordt de afdichting zorgvuldig rond uitgesneden met een diameter die een derde tot de helft kleiner is dan deze van de dakwaterafvoer en vervolgens in de kolk geklemd met behulp van een klemring ad hoc. Als de dakwaterafvoer in het dakvlak verzonken is, kan het noodzakelijk zijn om een bijkomende aansluitstrook aan te brengen (zie § 3.2). Zoniet, zou de afdichting het toneel kunnen beginnen te vormen van spanningen ten gevolge van het niveauverschil ter hoogte van de dakwaterafvoer en op termijn losgetrokken kunnen worden uit de buisopening.

Rechtstreekse aansluiting van een elastische afdichting op de dakwaterafvoer met behulp van een klemring.
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Aangepaste klemring
 3. Elastische dakafdichting
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6 [W3])
 5. Standleiding van de regenwaterafvoer
 6. Dakwaterafvoer
 7. Betonnen draagvloer
Afb. 20 Rechtstreekse aansluiting van een elastische afdichting op de dakwaterafvoer met behulp van een klemring.
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3. Dakwaterafvoeren
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3.6. Soorten dakwaterafvoeren
 6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3.6.2. Dakwaterafvoeren in het dakvlak