Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home
Versie

3.6.1. Dakwaterafvoeren doorheen een opstand

Meest voorkomende uitvoeringswijze voor dakwaterafvoeren doorheen een buitenmuur.
Afb. 12 Meest voorkomende uitvoeringswijze voor dakwaterafvoeren doorheen een buitenmuur.

In een opstand kunnen enkel dakwaterafvoeren met een plakplaat gebruikt worden. In geval van bitumineuze afdichtingen moet deze plakplaat minstens 2 x (150 mm x 150 mm) (+ de diameter van de afvoerbuis) groot zijn. Bij kunststofafdichtingen kunnen deze afmetingen doorgaans beperkt worden tot 2 x (100 mm x 100 mm) (+ de diameter van de afvoerbuis).

Afbeelding 12 illustreert de meest voorkomende uitvoeringswijze voor dakwaterafvoeren doorheen een buitenmuur.

Al naargelang van het type afvoerbuis zal de overgang tussen het horizontale deel van de dakwaterafvoer dat zich in de muur bevindt en het verticale deel ervan dat buiten de muur gelegen is, recht of gebogen zijn. Om de correcte evacuatie van het op het dak aanwezige water naar de dakwaterafvoer te verzekeren, wordt de voorkeur gegeven aan een rechthoekige uitloop (zie afbeelding 12). De dakwaterafvoer moet steeds met een zekere helling in de buitenmuur aangebracht worden en de aansluiting ervan op de afvoerbuis moet te allen tijde buiten de muur gelegen zijn (zie afbeelding 13).

De aansluiting van de dakwaterafvoer op de afvoerbuis mag nooit in de muur gelegen zijn.
Afb. 13 De aansluiting van de dakwaterafvoer op de afvoerbuis mag nooit in de muur gelegen zijn.

Afbeelding 14 illustreert het algemene principe voor de uitvoering van een dakwaterafvoer doorheen een buitenmuur.

De vergaarbak bovenaan de standleiding heeft enerzijds tot doel om het onderhoud te vergemakkelijken en oefent anderzijds een signaalfunctie uit bij de verstopping van de afvoerleiding.

Uit uitvoeringstechnische overwegingen is het aanbevolen om ter hoogte van het tapgat een voldoende grote opening in het gevelmetselwerk te voorzien. Deze zou bij voorkeur moeten doorlopen tot op de hellingslaag. Zodoende kan men immers vermijden dat er waterstagnaties zouden ontstaan tussen de plaatsing van het dampscherm en de uitvoering van de thermische isolatie en de afdichting.

Indien er een voldoende grote opening in het gevelmetselwerk aanwezig is, is het bovendien mogelijk om volledig geprefabriceerde afvoerstukken te plaatsen, zonder daarbij te moeten overgaan tot het in situ verlassen van de plakplaat aan de afvoerbuis. Bij dakwaterafvoeren uit kunststof kan het bochtstuk in de regel ook handmatig aangebracht worden ter plaatse.

Na deze werkzaamheden moeten de openingen die aangebracht werden in het gevelmetselwerk en tussen het gevelmetselwerk en de dakwaterafvoer zorgvuldig dichtgemaakt en afgedicht worden om te vermijden dat de thermische isolatie en de dakafdichting blootgesteld zouden worden aan de winddruk.

Dakwaterafvoer doorheen een buitenmuur : algemeen principe.
 1. Plakplaat
 2. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 3. Dakafdichting
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6 [W3])
 5. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de plakplaat mogelijk te maken
 6. Thermische snede om de koudebrug te vermijden
 7. Helling
 8. Standleiding met vergaarbak
 9. Dakwaterafvoer
 10. Soepele voeg
Afb.14 Dakwaterafvoer doorheen een buitenmuur : algemeen principe.
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3. Dakwaterafvoeren
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3.6. Soorten dakwaterafvoeren
 6. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3.6.1. Dakwaterafvoeren doorheen een opstand