Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

3.5. Materialen

Men zou bij voorkeur een beroep moeten doen op geprefabriceerde tapbuizen. Dit betekent dat men reeds vanaf de ontwerpfase rekening dient te houden met de modellen die in de handel beschikbaar zijn. In de praktijk – en dan vooral in het kader van renovatiewerken – worden de tapbuizen echter niet zelden ter plaatse vervaardigd.

De aansluiting van de dakwaterafvoer op de afdichting gebeurt in de regel met een plakplaat of met klemringen. Bij bitumineuze afdichtingen zouden de afmetingen van de plakplaat ten minste 2 x (150 mm x 150 mm) moeten bedragen (+ de diameter van de afvoerbuis). Bij kunststofafdichtingen kunnen deze afmetingen over het algemeen beperkt worden tot 2 x (100 mm x 100 mm) (+ de diameter van de afvoerbuis).

Tabel 2 geeft een overzicht van de materialen en uitvoeringswijzen die in deze context het vaakst gebruikt worden.

Tabel 2 Gebruikelijke materialen en uitvoeringswijzen voor tapbuizen.
Materiaal Ter plaatse
vervaardigd
Geprefabriceerd
Plakplaat Klemringen
Metaal Lood -
Koper -
Aluminium -
Gietijzer - - √ + loden
plakplaat
Roestvast staal -
Zink -
Kunststof PVC -
HDPE (*) -
PUR -
EPDM/NBR - -
TPE - -
(*) HDPE : polyethyleen met hoge densiteit.

De uiteindelijke keuze wordt grotendeels bepaald door het afdichtingsmateriaal en de kleef- of laswijze (warm bitumen, lassen van bitumen of kunststof, bitumineuze of synthetische koudlijmen, …).

Andere parameters die de materiaalkeuze kunnen beïnvloeden zijn : In het geval van minder effen ondergronden is het raadzaam zijn toevlucht te nemen tot het gebruik van lood.

Indien de afdichting uit bitumen bestaat, worden de metalen hulpstukken voorafgaandelijk ingestreken met bitumenvernis of ondergedompeld in warm bitumen teneinde de hechting te verbeteren, de lasnaden te beschermen, rechtstreeks contact met het cement te voorkomen en corrosie uit te sluiten. Bij kunststofafdichtingen zijn dergelijke beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk.
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
  4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3. Dakwaterafvoeren
  5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3.5. Materialen