Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home
Publicatiedatum : februari 2012

3.4. Plaats van de dakwaterafvoer op het dak

De dakwaterafvoer kan zowel aangebracht worden doorheen de buitenmuur (zie afbeelding 10) als in het dakvlak (zie afbeelding 11).

Dakwaterafvoeren doorheen de buitenmuur : algemeen principe.
 1. Plaatsing in het midden van de dakopstand
 2. Plaatsing nabij de hoeken van de dakopstand
Afb. 10 Dakwaterafvoeren doorheen de buitenmuur : algemeen principe.


Dakwaterafvoeren in het dakvlak : algemeen principe.
 1. Plaatsing in het midden van het dakvlak
 2. Plaatsing in de nabijheid van de dakopstand
 3. Plaatsing nabij de hoeken van de dakopstand
 4. Plaatsing van een spuwer
 5. Plaatsing van een noodafvoerkolk
Afb. 11 Dakwaterafvoeren in het dakvlak : algemeen principe.

Dakwaterafvoeren in het dakvlak staan in de regel garant voor een zeer snelle waterafvoer. De stroomrichting is in dit geval bovendien symmetrisch, wat bijdraagt tot een hydraulisch optimale waterafvoer.

Dakwaterafvoeren doorheen de buitenmuur hebben daarentegen als voordeel dat de gevolgen van eventuele lekken in de afvoerbuizen zich enkel buiten het gebouw laten gevoelen en meestal tot minder schade leiden. Ze dienen bijgevolg niet luchtdicht met de standleiding verbonden te worden en hebben daarenboven slechts een beperkte weerslag op de thermische isolatie.
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 244 : Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes
 4. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3. Dakwaterafvoeren
 5. TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken - 3.4. Plaats van de dakwaterafvoer op het dak