Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

28/05/2018

WTCB Home

5.3 Fiche Anröchter Dolomit Grün EN

Referentiebenaming (NBN EN 12440)
Anröchter Dolomit Grün EN

Commerciële benaming
Dolomit groen

Type natuursteen
48Sedimentair gesteente -zandige kalksteen

Andere benamingen

 • Grenna
 • Taiga Dolomit
 • Anröchter Grünstein
 • Dolomite

Vindplaats
Anröchte, Westfalen, Duitsland

Variëteiten
Dolomit blauw

Groeve
Groeve van Anröchte

Geologische ouderdom
Mesozoïcum, Krijt, Turoon

Referentieproefstuk
LMA 3994

Referentieslijpplaatje
LM 2071

Proefrapporten
MG 240, LMA 3994

Laatste update
16/06/2006

Bouwproducten (TechCom)

Macroscopische beschrijving

Dolomiet groen
Afwerking: gezoet
Afmetingen: 20 cm x 20 cm
Dolomiet groen
Afwerking: gezoet
Afmetingen: 20 cm x 20 cm

Donkergroene kalksteen met witte stippen en verspreide grijsgekleurde fragmenten. Hier en daar zijn donkergroene schelpfragmenten te herkennen die donkerder zijn dan de steen zelf. De natuursteen is zeer 57compact en vertoont geen poriën.

PTV 844-classificatie : carbonaatrijk sedimentair gesteente - detritische kalksteen (2.2.5).

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407)

LM 2071
LM 2071

De matrix van de steen bestaat uit 32micriet en 50spariet. In deze 58calcietmatrix vindt men ongeveer 9 % 45kwartskorrels en meer dan 20 % 21glauconiet en 20foraminiferen terug. Sporadisch kunnen 67bryozoa, 14koraalfragmenten, schelpfragmenten en 55opake mineralen herkend worden. Doorheen de matrix komen laagjes voor met organisch materiaal. De steen bezit een lage 56microporositeit (53bij fluorescerend licht).

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een glauconiethoudende kwartsrijke (detritische) kalksteen (volgens NBN EN 12670).

Technische kenmerken

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2002, rapport LMA 3994)
Kenmerk Norm Eenheden Aantal
proefstukken
Proefresultaten *
gem. σ E- E+
Schijnbare volumieke massa NBN EN 1936
(juni 1999)
kg/m³ 6 2452 10 - -
Porositeit NBN EN 1936
(juni 1999)
vol.% 6 10.1 0.57 - -
Druksterkte NBN EN 1926
(juni 1999)
N/mm² 6 116.2 4.4 106.3 -
Buigsterkte NBN EN 12372
(juni 1999)
N/mm² 10 17.1 1.1 14.9 -
Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341
(mei 2001)
mm 6 21.36 0.49 - 22.54
Slijtsterkte (Amsler) NBN B15-223
(februari 1990)
mm/1000m 4 4.07 0.42 - 5.37
Vorstbestendigheid NBN B27-009
(juli 1998)
- 5 650 mmHg: voldoet
    - - 400 mmHg: voldoet
Vorstbestendigheid (identificatieproef) NBN EN 12371
(2001)
- 7 240 cycli
- niet van toepassing
* gem. = gemiddelde, σ = standaardafwijking, E- = minimaal te verwachten waarde en E+ = maximaal te verwachten waarde.

Aandachtspunten

 • Onbehandeld is deze natuursteen gevoelig voor zure producten (bv. bepaalde reinigingsproducten). Lees meer ...
 • Ondanks de hoge waarden voor de slijtproef, is deze steen niet geschikt voor collectieve toepassingen.
 • In bepaalde omstandigheden kunnen er roestkleurige vlekken verschijnen. Lees meer ...
 • Ondanks de goede vorstbestendigheid (in labo) wordt deze steen niet aangeraden voor buitentoepassingen.
 • Er kunnen beige zones voorkomen die zachter zijn en bijgevolg gemakkelijker kunnen verweren.
 1. Publicaties
 2. Technische Voorlichtingen (TV)
 3. TV 228: Natuursteen
 4. TV 228: Natuursteen - 5. Technische fiches
 5. TV 228: Natuursteen - 5.3. Fiches
 6. Fiche