Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

4.2 De verschillende toepassingen van natuursteen in de bouw en overeenkomstige proeven

Update: juni 2013
Natuursteen is een materiaal dat, mits het met kennis van zaken gekozen wordt, geschikt is voor tal van toepassingen. Omdat de belastingen die ermee gepaard gaan verschillend zijn, maakt men doorgaans een onderscheid tussen de in tabel 11 vermelde toepassingsdomeinen.

Afb. 18 Gebouw waarbij verschillende types natuursteen gebruikt werden in diverse buitentoepassingen.

Om te beoordelen of een steensoort geschikt is om toegepast te worden in elk van deze gevallen, is een specifiek proefprogramma vereist. Tabel 11 bevat tevens een gedetailleerd overzicht van de nuttigste proeven, met name: Op deze verschillende proeven wordt nader ingegaan in § 4.3, 4.4 en 4.5.

Het is uiteraard niet altijd nodig alle in tabel 11 opgenomen materiaaleigenschappen te kennen, vooral indien de goede prestaties van de steensoort reeds aan het licht kwamen in vergelijkbare toepassingen. Alvorens over te gaan tot de definitieve keuze van het materiaaltype dient men echter – indien dit vereist is voor de toepassing – de slipweerstand, de vorstbestendigheid, de verankeringsweerstand en de slijtsterkte aan een grondige evaluatie te onderwerpen (zie tabel 11).

Toepassing Voorbeelden Karakteriseringsproeven Proeven ter bepaling van de prestaties bij gebruik Proeven ter beoordeling van de duurzaamheid
Buiten Bestratingen en vloerbedekkingen voor individueel en intens of normaal collectief gebruik Straatstenen, boordstenen, tegels

Petrografische analyse

Schijnbare volumieke massa

Open porositeit

Waterabsorptie

Druksterkte

Buigsterkte

Dynamische elasticiteitsmodulus

Geluidsvoortplantings-snelheid

Thermische uitzettingscoëfficiënt

Vlekgevoeligheid

Weerstand tegen mechanische schokken (bezwijkenergie)

Slipweerstand

Vorstbestendigheid

Slijtsterkte
Elementen in contact met de grond Ondermuren, sokkels Vlekgevoeligheid Vorstbestendigheid
Opgaande, niet-verticale delen Dekstenen, kroonlijsten, vensterdorpels Vlekgevoeligheid Vorstbestendigheid
Massieve (ongeventileerde) gevelmuren Breukstenen en metselblokken Vlekgevoeligheid Vorstbestendigheid
Dunne (geventileerde) gevelmuren Verankerde platen

Verankeringsweerstand

Vlekgevoeligheid

Vorstbestendigheid

Weerstand tegen thermische cycli en vocht (marmer)

Weerstand tegen thermische schokken

   
Binnen Vloerbedekkingen voor individueel en intens of normaal collectief gebruik Tegels, modulaire platen

Vlekgevoeligheid

Weerstand tegen mechanische schokken (bezwijkenergie)

Slipweerstand

Slijtsterkte
Muurbekledingen Modulaire platen Vlekgevoeligheid -
Massief metselwerk Breuksteen en metselblokken Vlekgevoeligheid -
Bladen Vensterbanken, keukenwerkbladen Vlekgevoeligheid -
Tabel 11 Toepassingen van natuursteen in de bouw en overeenkomstige proeven.
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 228: Natuursteen
  4. TV 228: Natuursteen - 4. Proeven en criteria voor het gebruik van natuursteen in de bouw
  5. TV 228: Natuursteen - 4.2. De verschillende toepassingen van natuursteen in de bouw en overeenkomstige proeven