Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home

TV 228: Natuursteen

Alle informatie uit de fiches werd verzameld in een databank zodat men snel opzoekingen kan uitvoeren aan de hand van de benaming (meest gebruikte commerciële benaming of synoniem), de belangrijkste technische kenmerken of de steensoort volgens de commerciële classificatie die gehanteerd werd in dit document (zie § 2.2.1).

Het resultaat van een opzoeking levert voor elke steensoort die aan het gevraagde criterium voldoet, de volgende elementen op:

Wanneer men de muis langere tijd op één van de gegeven benamingen laat rusten, verschijnt de referentiebenaming. Door te klikken op de foto krijgt men een vergroot beeld van het gesteente. Door te klikken op één van de benamingen kan men de volledige fiche oproepen. Indien men de TECHCOM-link activeert (ook aanwezig op de volledige fiche) kan men de gegevens opzoeken van bedrijven (leden van de betrokken vereniging) die de gevraagde steensoort aanbieden.

Alfabetische lijst

Opzoeking op technische kenmerken

Opzoeking op steentype (commerciële classificatie)

Sedimentaire gesteenten Metamorfe gesteenten Magmatische gesteenten
Leisteen - Schalie - Schist Gneiss Graniet
Zandsteen - Silicarijk gesteente Marmer Basalt
Carbonaatrijke gesteenten Leisteen - Schalie - Schist  
Zandige kalksteen  
Kalkstenen
Niet-marmerachtig gesteente
Marmerachtig gesteente
  1. Publicaties
  2. Technische Voorlichtingen (TV)
  3. TV 228: Natuursteen