Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/05/2018

WTCB Home

Publicaties Monografieën

Code van goede praktijk. Ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslagsystemen in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen

Download

Code van goede praktijk. Ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslagsystemen in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen

In deze code van goede praktijk wordt de ondergrondse installatie in detail beschreven. Het betreft in dit geval alles wat in aanraking komt met het grondwater en alles wat noodzakelijk is om deze ondergrondse component te beheren, te beveiligen, te regelen en te huisvesten. Daarnaast wordt er kort ingegaan op het gebouwafgiftesysteem. Verder wordt alleen de opslag van temperaturen tussen 0 en 25 °C besproken. Water van meer dan 25 °C in de bodem injecteren, is in Vlaanderen niet toegestaan. Hogere temperaturen kunnen immers leiden tot dichtheidsafhankelijke stroming (bv. het opdrijven van warmer water) en chemische veranderingen (bv. het neerslaan van calcium, de oxidatie van pyriet en organisch materiaal, het vrijkomen van zware metalen door het reduceren van oxides) in de ondergrond. Idealiter wordt reeds bij aanvang van het ontwerp van het gebouw (met inbegrip van het HVAC-systeem) rekening gehouden met het KWO-systeem. Hierbij dient ook aangegeven te worden welke werken door de verschillende partijen uitgevoerd zullen worden: grondwatersysteem/technische installatie als interface tussen grondwater en gebouw/gebouwafgiftesysteem. Dit document is een handleiding bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van een koude-warmteopslaginstallatie. De tekst moet ertoe bijdragen dat de verschillende onderdelen van het KWO-systeem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden, zodat aan de drie bovenvermelde randvoorwaarden voldaan wordt. Dit document vormt een compilatie van de beschikbare kennis en is geen statisch gegeven. Wanneer er verbeterde procedures/technieken beschikbaar komen, dient deze code van goede praktijk aangepast te worden.

  1. Publicaties
  2. Monografieën
  3. Code van goede praktijk. Ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslagsystemen in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen.