Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties WTCB-Tijdschriften

Beton als bodembeschermend materiaal. Deel 1 : regelgeving en technologie. (Onderzoek)

Download

Beton als bodembeschermend materiaal. Deel 1 : regelgeving en technologie. (Onderzoek)

Een stand van zaken betreffende de huidige milieuwetgeving in onze drie Gewesten (algemene voorwaarden voor het toekennen van milieuvergunningen en het specifieke geval van de landbouw, garages, parkings, tankstations, herstellingsateliers voor voertuigen, opslag van gevaarlijke producten, ...) en in het bijzonder betreffende vloeistofdicht beton. Overzicht van de geldende milieuwetgeving in onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland) en van de eisen uit de Europese normalisatie inzake de waterdichtheid van beton.