Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Statische belastingsproeven op palen : Grondverdringende schroefpalen in Boomse klei. (Onderzoek)

Download

Statische belastingsproeven op palen : Grondverdringende schroefpalen in Boomse klei. (Onderzoek)

Diepgaande analyse van de resultaten van statische belastingsproeven op schroefpalen in een terrein waarvan de ondergrond bestaat uit overgeconsolideerde Boomse klei uit het tertiair en vergelijking van de resultaten van de metingen van de draagkracht van de palen met de draagkracht die werd berekend met behulp van semi-empirische methoden die in België worden gebruikt om de draagkracht van palen af te leiden uit statische penetratieproeven.