Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk)

Download

WTCB tijdschrift, 1998/06/00, nr 2, p. 29-39.


Auteur: De Cuyper (K.)


Jaar: 1998
Ref: CSTC1038844


Prijzen: 3,18 EUR

Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk)

Belang van rationeel drinkwatergebruik en overzicht van de oplossingen om het huidige drinkwatergebruik in woningen te beperken : vermindering van het volume van WC-spoelbakken (bakken met moduleerbaar volume, debietverhoging, _), beperking van het debiet aan de aftappunten (druk- en debietreduceertoestellen, automatische kranen), beperking van de warmwaterverliezen (decentralisatie van de warmwaterproductie, inkorting van de afstand tussen productie en verbruik, _), beperking van waterlekken. Gebruik van andere waterbronnen : gebruik van regenwater, hergebruik van « grijs water » (water afkomstig van badkamer en keuken) na zuivering met geactiveerd slib ; gebruik van oppervlaktewater of van grondwater.